Rebalansom povećani izdaci za preko 130 miliona eura

Dodajte komentar

Vlada je u skupštinsku proceduru predala predlog izmjena i dopuna zakona o budžetu, kojim je predvidjela preko 130 miliona eura dodatnih troškova.

U odnosu na Zakon o budžetu za 2023. godinu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su za 29,96 miliona, budžet državnih fondova za 62,95 miliona, rezerve za 37 miliona, transakcije finansiranja za pet miliona, dok je kapitalni budžet umanjen za 2,1 milion eura, prenosi današnji “Dan”.

Prema tom dokumentu, izvorni prihodi budžeta za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2.422,8 miliona eura, ili 37,6 odsto procijenjenog BDP-a, što je u odnosu na prihode planirane Zakonom o budžetu za 2023. godinu više za 275,3 miliona, ili za 12,8 odsto.

Kako je premijer saopštio nakon sjednice Vlade, ukupni izdaci budžeta uvećani su dominantno za realizaciju aktivnosti na prevazilaženju energetske krize u iznosu od 22,36 miliona, nedostajućih sredstava iz oblasti socijalne zaštite, 21 milion, i nedostajućih sredstava za prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, 25 miliona. Nedostajala su i sredstva za izmirenje obaveza po osnovu nabavke ljekova, 12,6 miliona, sredstva za isplate subvencija poslodavcima koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, 11,5 miliona, i sredstva za zarade, 7,4 miliona. U cilju implementacije podrške EU za prevazilaženje energetske krize, definisan je set mjera koje sprovode nadležne institucije, za čiju realizaciju su planirna sredstva kako slijedi, pa su Ministarstvu rada i socijalnog staranja opredijeljena sredstva u iznosu od 2,26 miliona, a odnose se na isplatu za 6.272 porodice korisnika materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 250 eura i za 446 korisnika materijalnog obezbjeđenja boraca u iznosu od po 150 eura.

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja uplaćeno je 6,07 miliona, za isplatu jednokratnih pomoći za sve korisnike minimalne penzije, kao i za korisnike privremene naknade čiji je iznos naknade manji ili jednak 259,95 eura.

Dominantno povećanje sredstava odnosi se na povećanje tekuće budžetske rezerve u iznosu od 35,34 miliona, imajući u vidu da su ista realizovana u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i usvojenim zaključcima Vlade.

Fondu za zdravstveno osiguranje uvećavaju se sredstva za 19,40 miliona.

– Uvećanje se odnosi na sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, za transfere za zdravstvenu zaštitu i liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Na grupi izdataka bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca sredstva su uvećana za 5,99 miliona usljed povećanja broja zaposlenih kod javnih zdravstevnih ustanova, kao i usljed povećanja zarada zaposlenih nemedicinskih radnika shodno izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost. Na aktivnosti snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima u okviru javnog zdravstvenog sistema uvećana su sredstva za zdravstvenu zaštitu za 12,62 miliona, koliko iznose obaveze prema Montefarmu koje će prispjeti za plaćanje u zadnjem kvartalu 2023. godine. Povećanje je uzrokovano rastom cijena ljekova i primjenom skupih terapija, kao i usljed povećanja potrošnje za ljekove za rijetke bolesti i povećanja sredstava za ljekove i terapije koje odobravaju komisije Ministarstva zdravlja. Na aktivnosti ostvarivanje ostalih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja, liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori nedostatak sredstava u iznosu od 0,79 miliona posljedica je obezbjeđenja sredstava tokom 2023. godine za aktivnost pružanje usluga zdravstvene zaštite za potrebe PZU Meljine, koja je postala dio OB Kotor. T akođe, tokom 2023. godine povećan je prosječan iznos fakturisanih usluga od Instituta “Simo Milošević”, Igalo navodi se u dokumentu.

Za Fond PIO dodatnih 25 miliona

Fond PIO dobiće uvećanje sredstava za 25,37 miliona.

Uvećavaju se sredstva u okviru aktivnosti prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u cilju obezbjeđivanja sredstava za isplatu prava do kraja tekuće godine. Naime, inicijalni plan usklađivanja penzija u postupku pripreme budžeta za 2023. godinu bio je projektovan na nivou od tri odsto za svako usklađivanje pojedinačno, dok je stvarno usklađivanje u maju mjesecu iznosilo 8,35 (5,4 odsto redovno usklađivanje i 2,95 odsto vanredno usklađivanje); odnosno u septembru pet (2,45 odsto redovno usklađivanje i 2,55 odsto vanredno). Premijer je nedavno saopštio da je u budžetu falilo novca za penzije.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *