Tuzi sad dužne “Plantažama”, moguća i prinudna naplata

Dodajte komentar

Kompanija “Plantaže” od Opštine Tuzi još nije dobila obeštećenje od 680.000 eura zbog nezakonito obračunatog i naplaćenog poreza na nekretnine za 2020. godine, iako je Upravni sud o tome presudu donio još u maju, saznaju “Vijesti”.

Glavni administrator Opštine Tuzi, odmah nakon presude, poništio je rješenje o porezu iz 2020. godine, ali novac “Plantažama” nije vraćen i pored zakonske obaveze da se u roku od pet radnih dana izvrši povraćaj, sa cjelokupnom kamatom od 0,03 odsto dnevno. Dosadašnji iznos kamate na ovu sumu iznosi oko 200 hiljada eura.

“Plantaže” su se od tada više puta, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, obraćale Opštini Tuzi i pozivale na dogovor u vezi s isplatom duga kako ni opštinski račun ne bi bio u blokadi, ali odgovora nije bilo, zbog čega je moguća i prinudna naplata.

Izvor “Vijesti” navodi da Opštini Tuzi, kojom rukovodi Nik Đeljošaj, prijeti i blokada u većem iznosu, jer je kod Upravnog suda u toku i postupak po tužbama “Plantaža” i za obračunat porez za 2019, 2021. i 2022. godinu.

Opštinski sekretarijat za finansije nije donio ni novo rješenje o porezu za 2020. godinu. U međuvremenu je izmijenjen zakon kojim se poreska stopa umanjuje za 70 odsto, a lokalna poreska vlast mora da primjenjuje obračun koji je povoljniji za obveznika, u ovom slučaju “Plantaže”.

Opština Tuzi je u protekle tri godine četiri puta blokirala račun “Plantaža” za sporna poreska rješenja u iznosima od oko dva i po miliona eura. Te blokade izazivale su velike probleme u kompaniji, uticale na likvidnost i kašnjenja u isplatama zarada zaposlenima. Sada se situacija može preokrenuti.

Iz Opštine Tuzi nisu odgovarali na pitanja “Vijesti” u vezi s ovim sporom, kao ni da li će i kada donijeti novo poresko rješenje.

Iz “Plantaža” su naveli da su i dalje spremni na dogovor, kako bi se izbjegla blokada i veća šteta za Opštinu Tuzi. U međuvremenu su pisali i žalbe zbog ćutanja uprave, kao i zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora nad radom ove lokalne samouprave.

“Upravni sud Crne Gore donio je presudu 25. 5. 2023. godine kojom se usvaja žalba kompanije “Plantaže”. Postupajući po navedenoj presudi, Glavni administrator opštine Tuzi je poništio rješenje Sekretarijata za finansije opštine Tuzi kojim je ‘Plantažama’ utvrđen porez na imovinu za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 678.321,45 eura”, navedeno je iz ove kompanije.

Kako Opština nije vratila novac, kompanija se 8. septembra obratila njenom Sekretarijatu za finansije za povraćaj.

“Sekretarijat do današnjega dana nije postupio shodno odredbi Zakona o poreskoj administraciji i nije u upravnom postupku donio rješenje kojim se odlučuje o Zahtjevu ‘Plantaža’, niti je izvršen povraćaj više plaćene poreske obaveze u iznosu od 678.321, 46 eura uvećan za zakonsku kamatu, na koji način se grubo kriše pozitivni propisi.

Imajući u vidu da Sekretarijat nije donio odluku (rješenje) u zakonskom roku, odnosno da nije izvršen povraćaj više plaćene poreske obaveze, ‘Plantaže’ su 19. septembra podnijele inicijativu Upravnoj inspekciji za pokretanje inspekcijskog nadzora protiv Sekretarijata za finansije opštine Tuzi. Do današnjeg dana nismo dobili nikakav odgovor”, naveli su iz kompanije.

Iz “Plantaža” kažu da su podnijeli i žalbu Glavnom administratoru opštine Tuzi zbog ćutanja uprave, kao i da su preduzeli sve pravne korake da zaštite svoju imovinu.

“Sekretarijat za finansije opštine Tuzi do današnjega dana nije donio novo rješenje kojim se utvrđuje porez na imovinu za 2020. Potrebno je sačekati da Sekretarijat donese novo rješenje za 2020. godinu, a prije toga nije ozbiljno projektovati moguće scenarije. Ukoliko novo rješenje bude zakonito, ‘Plantaže’ će nastojati da problem poreza na nepokretnost riješe na odgovarajući način, vodeći računa da ne ugroze likvidnost opštine Tuzi. Prostora za dogovor postoji, ali prethodno je neophodno da rješenja, kojima se utvrđuje porez za imovinu, budu zakonita”, kazali su iz “Plantaža.

Očekuju se presude za povraćaj novca za još tri godine

Na pitanje “Vijesti” od kakvog će uticaja biti ova presuda na sporove koji se vode za preostale tri godine, iz kompanije očekuju iste presude jer se radi o istoj pravnoj situaciji.

“Imajući u vidu da je u svim rješenjima isti činjenično-pravni osnov, to očekujemo da Upravni sud, na liniji dosadašnje prakse, donese istovjetne presude i poništi sva donijeta rješenja, nakon čega slijedi isti scenario. ‘Plantaže’, sa jedne strane, i nadležni organi opštine Tuzi sa druge, očigledno različito tumače odredbe Zakona o porezu na imovinu, kao i Zakona o poreskoj administraciji, te smo ostavili nadležnom sudu da ovo pitanje riješi”, kazali su iz kompanije.

Na pitanje kako izmjena zakona o porezu na nepokretnost iz decembra 2022, može uticati na ovaj spor, iz “Plantaža” kažu da će ona smanjiti njihove, a povećati obaveze Opštine Tuzi.

“Imajući u vidu da je u međuvremenu izmijenjen Zakon o porezu na nepokretnost, Sekretarijat za finansije opštine Tuzi, prilikom donošenja novog rješenja o porezu na imovinu za 2020. godinu, dužan je da primijeni blaži, odnosno povoljniji propis. Za ‘Plantaže’, kao poreskog obveznika, povoljnije je da se primijeni važeći propis, pa Sekretarijat mora poresku stopu umanjiti za 70%, umjesto za dosadašnjih 20%, što će za posljedicu imati uvećanje iznosa koji je opština Tuzi dužna vratiti kompaniji”, naveli su iz “Plantaža”.

Izvor: Vijesti.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *