Spajić najavio kraće radno vrijeme, poresku reformu…

Dodajte komentar

Nova vlada će se, prema najavi iz ekspozea mandatara Milojka Spajića, fokusirati na razvijanje integrisanih socijalnih usluga, i zaštitu osoba kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Spajić je u ekspozeu naveo da će nova vlada raditi na nadogradnji, ali i na održivosti i održavanju socijalnog kartona.

– Uvešćemo kraće radno vrijeme, kako bi svaki naš građanin imao više vremena za porodicu i prijatelje. Ekonomski potencijali naše zemlje, adekvatnim upravljanjem, baziranim na jednakim šansama i predanim radom na stvaranju novog modela ekonomskog razvoja Crne Gore, garant su povećanja životnog standarda i postizanja blagostanja svih naših građana. Jačanje otpornosti crnogorske ekonomije na sve učestalije krize, kroz unapređenje makroekonomske i finansijske stabilnosti, predstavlja temelj za sprovođenje reformi koje će Crnu Goru pozicionirati kao jednu od najatraktivnijih zemalja za investicije u svijetu- tvrdi Spajić.

Prvi korak ka tom cilju je sprovođenje odlučne i sveobuhvatne fiskalne konsolidacije kako bi se racionalizovali budžetski troškovi i omogućilo da Crna Gora sve svoje tekuće obaveze finasira iz tekućih prihoda.

– Poseban fokus biće na reformi penzionog i zdravstvenog sistema u cilju što adekvatnije socijalne zaštite građana, reformi sistema socijalne zaštite u cilju usmjeravanja socijalnih fondova onima kojima je to potrebno, te optimizaciji javne uprave kroz sprovođenje funkcionalnih analiza koje treba da identifikuju oblasti u kojima je neophodno izvršiti racionalizaciju broja zaposlenih i onih oblasti koje zahtijevaju dodatno kadrovsko jačanje u kontekstu zahjeva iz EU agende i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga. Racionalnim upravljanjem troškovima stvoriće se dodatni fiskalni prostor za sprovođenje razvojnih politika i inicijativa koje garantuju dugoročno održiv ekonomski rast- smatra Spajić.

Na drugoj strani, naglašava, reformom poreskog sistema, eliminisanjem biznis barijera kroz maksimalno ograničavanje nelegalnog poslovanja i sprovođenjem novog srednjoročnog investicionog ciklusa “obezbijedićemo rast javnih prihoda”.

– U dijelu poreske politike akcenat će biti na sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema u cilju proširenja poreske baze, čime bi se stvorili uslovi za generisanje novih izvora prihoda kroz implementaciju programa Evropa sad 2, izmjenu akcizne politike, reformu poreske i carinske administracije, bolju strategiju smanjenja poreskog duga, postepeno ukidanje tzv. poreskih rashoda koji su u suprotnosti sa EU zakonodavstvom i snažnu borbu protiv sive ekonomije i poreske nediscipline i selektivnosti- naveo je Spajić.

Na bazi navedenih principa u upravljanju javnim finansijama, refinansiraće postojeće dugove, dok će novo zaduženje biti isključivo u službi finansiranja infrastrukturnih i razvojnih projekata, tvrdi mandatar.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *