“Crnogorske banke stabilne, visoko likvidne i adekvatno kapitalizovane”

Dodajte komentar

Tokom drugog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) u Marakešu, crnogorska delegacija na čelu sa guvernerom Centralne banke Crne Gore (CBCG) dr Radojem Žugićem i ministrom finansija mr Aleksandrom Damjanovićem sastala se sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a, Bo Lijem.

Prezentujući situaciju u bankarskom sektoru Crne Gore, guverner Žugić je istakao da su banke stabilne, visoko likvidne i adekvatno kapitalizovane. „Aktiva, krediti, depoziti i kapital, kao ključne bankarske kategorije, bilježe visoke godišnje stope rasta, uz smanjenje problematičkih kredita“. U cilju ublažavanja rizika koji proističu iz nepovoljnih kretanja kamatnih stopa, kao i radi unapređenja postupanja supervizije u ovoj oblasti, guverner Žugić je zatražio tehničku pomoć MMF-a na planu implementacije smjernica Evropskog bankarskog regulatora (EBA – European Banking Authority) za upravljanje rizikom kamatne stope iz bankarske knjige (IRRBB).

Govoreći o najnovijim makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, ministar Damjanović ukazao je da državni dug, na kraju septembra, pokazuje opadajući trend, dostižući nivo ispod 60% BDP-a u neto iznosu, te da je Crna Gora tokom tekuće godine pozajmila svega 100 miliona eura od odobrenih 600 miliona eura, koliko je imala mogućnost Odlukom Parlamenta.

“U nastavku dana, guverner Žugić i ministar Damjanović učestvovali su na sastanku Belgijsko-holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, na kome je bilo riječi o globalnoj ekonomskoj situaciji i izazovima sa kojima se suočava svjetska privreda. Učesnici sastanka su se saglasili u ocijeni da je u situaciji i dalje visoke inflacije i snažnih fiskalnih pritisaka, neophodan sistemski pristup u kreiranju i vođenju monetarnih i fiskalnih politika, čiji su primarni ciljevi očuvanje cjenovne stabilnosti i održivost javnih finansija. Stabilne i zdrave javne finansije su ključne za obezbjeđivanje neophodnog fiskalnog prostora za rješavanje budućih izazova, poručeno je sa sastanka Konstituence#, navodi se u saopštenju CBCG.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *