Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Dodajte komentar

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. septembra.

Sjednicu je do izbora predsjednika OU vodio potpredsjednik PKCG Dragan Kujović. Nakon verifikacije četvrogodišnjih mandata članova Odbora iz reprezentativnih kompanija ove grane, sekretarka Marija Milačić ih je upoznala sa Poslovnikom koji uređuje rad ovog tijela.

Za predsjednika Odbora udruženja reizabran je Slobodan Stanić, izvršni direktor kompanije Remid Vis, a za zamjenika Draško Tomašević, izvršni direktor kompanije Zip Danilovgrad.

Predsjednik Slobodan Stanić je zahvalio na izboru i kazao da kompanije iz ovog sektora zajedno mogu mnogo više da naprave, realizuju značajne projekte i kroz tešnju saradnju sa ICT sektorom i digitalizaciju ostvare komparativnu prednost na tržištu.

Petar Vraneš, Gradir Montenegro i Draženka Lukovac, Uniprom KAP, izabrani su da‚ pored predsjednika Stanića, predstavljaju Odbor u Skupštini Privredne komore.

Tokom diskusije, privrednici su ukazali na određene pozitivne trendove u svom poslovanju, kao i barijere koje ih opterećuju kao što su deficit stručne radne snage i potreba da se pojednostave procedure za njeno obezbjeđivanje sa udaljenih destinacija.

KONSTITUISAN NOVI SAZIV ODBORA UDRUŽENJA ŠPEDITERA

Novi saziv Odbora udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore konstituisan je 20. septembra 2023.

Konstitutivnu sjednicu, do izbora predsjednika OU, vodio je potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović. Članovi su upoznati sa Poslovnikom o radu Odbora koji uređuje organizaciju, način rada i odlučivanje ovog tijela.

Za predsjednika Odbora izabran je Darko Globarević, Zetatrans AD – Podgorica, koji je i u prethodnom mandatu obavljao ovu dužnost, a za njegovog zamjenika izabrana je Snežana Delević, Stadion doo – Podgorica.

Odbor je izabrao članove koji će, pored predsjednika, predstavljati ovo tijelo u Skupštini Privredne komore Crne Gore: Sašu Simonovića  i Zorana Ćupića.

Tokom sjednice, članovi Odbora istakli su da bi u što skorijem periodu bilo izuzetno značajno organizovati radionice ili prezentacije u vezi sa novim informacionim sistemom Uprave prihoda i carina, kako bi dobili dodatna pojašnjenja prije početka njegove zvanične primjene.

Na kraju, sekretar Odbora Filip Vujović pozvao je sve članove da se prijave za obuku za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom, koja će biti organizovana u Privrednoj komori tokom oktobra.

(Privredna komora)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *