Raspisan javni oglas za učesnike u “Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine”

Dodajte komentar

Popisne komisije danas su raspisale Javni oglas za instruktore i popisivače koji će učestvovati u “Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine”. Javni oglas traje deset dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i drugim kanalima informisanja.

“Spisak kandidata za instruktore biće objavljen 11. oktobra 2023. godine, a spisak kandidata za popisivače 16. oktobra 2023. godine u kancelariji popisne komisije,” objasnila je PR javne kampanje “Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godina”, mr Jovana Nikčević

Kako je prethodno najavljeno iz Uprave za statistiku, očekuje se angažovanje od 4.000 do 4.500 učesnika popisa. Osim svih raspoloživih kapaciteta Uprave za statistiku, biće angažovana i druga lica za učešće u popisu, prevashodno studenti i lica sa Zavoda za zapošljavanje.

“Svi kandidati prilažu sljedeća dokumenta: prijavu za učesnike u popisu koja se može preuzeti u prostorijama popisne komisije ili sa sajta Uprave za statistiku; kopiju važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu; kopiju diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student, zatim potvrdu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner, te dokaz o statističkom iskustvu  ukoliko ga kandidati imaju. Dodatno, za instruktore koji imaju iskustva u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica potrebno je priložiti dokaz,” istakla je Nikčević.

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati i kandidatkinje mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije, počev od 22. septembra i zaključno sa 1. oktobrom 2023. godine od 8 do 15 časova; ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org

Popunjena Prijavu za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija može se dostaviti lično ili poštom u roku od 10 dana u preciziranom periodu, u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na adresu popisne komisije, navodi se u javnom oglasu.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *