EPCG očekuje profit od sto miliona

Dodajte komentar

Rekonstrukcija Termoelektrane Pljevlja biće završena u 2025. godini, a usljed završnih radova neće raditi šest do sedam mjeseci. Tada će energetskom sistemu nedostajati 500-600 gigavat sati električne energije, a u Elektroprivredi očekuju da će se do tada završiti nekoliko solarnih elektrana i vjetroelektrana (VE) “Gvozd”, što bi umanjilo taj nedostatak. EPCG očekuje da će ove godine imeti neto profit od preko sto miliona eura.

To je u intervjuu “Vijestima” kazao izvršni direktor kompanije Nikola Rovčanin.

Da li rekonstrukcija Termoelektrane Pljevlja napreduje planiranom dinamikom i kada očekujete da bude završena? Kada će zbog tih radova usljediti pauza u radu TE i koliko će ona trajati?

Rekonstrukcija TE “Pljevlja” teče planiranom dinamikom, očekujemo da bude završena tokom 2025. godine, kada će biti planiran i duži zastoj pomenutog postrojenja, u trajanju 6-7 mjeseci. Do sada je realizovano oko 44% vrijednosti ugovora. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata EPCG, jer će nakon njegove realizacije TE Pljevlja ispunjavati sve kriterijume koje propisuju direktive EU za ovu vrstu objekata, čime će biti obezbijeđena stabilnost energetskog sistema države.

Koliko će u periodu pauze u radu TE nedostajati megavat sati električne energije za snabdijevanje potrošača i na koji način planirate da obezbijedite tu količinu?

S obzirom na to da TE “Pljevlja” svake godine ima redovni zastoj zbog remonta u trajanju od dva mjeseca, zastoj u 2025. godini će biti 4-5 mjeseci duži nego što je to uobičajeno, pa će EPCG u 2025. godini po tom osnovu imati oko 500-600 GWh manju proizvodnju. Planirano je da dio te proizvodnje bude nadomješten proizvodnjom iz hidroelektrana i ulaskom u ovaj period sa što većim nivoom akumulacija.

EPCG, takođe, razvija nekoliko solarnih projekata, kao i VE “Gvozd” čiji ulazak na mrežu očekujemo prije velikog zastoja TE. Dio energije će se svakako obezbijediti iz uvoza, a ukupnu vrijednost u ovom momentu ne možemo znati, jer se cijene električne energije na berzi svakodnevno mijenjaju. Očekujemo, takođe, da će se do 2025. godine cijene električne energije na tržištu stabilizovati i da će EPCG bez većih problema prevazići period velikog zastoja TE Pljevlja zbog priključenja u rad ekoloških postrojenja.

Koji su poslovni rezultati kompanije za prvih osam mjeseci ove godine?

Preliminarni rezultat poslovanja EPCG A.D. Nikšić za osam mjeseci 2023. godine iskazan je kao dobitak u iznosu od 75 miliona eura, što je za oko 130 miliona eura bolji rezultat od poslovnog rezultata ostvarenog (-55 miliona eura) u istom period prethodne 2022. godine.

Za osam mjeseci 2023. godine izvezeno je 869.410 MWh električne energije po prosječnoj cijeni od 149,59 eura/MWh, a u vrijednosti od 130,05 miliona eura, a u istom periodu tekuće godine uvezeno je 337.428 MWh električne energije po prosječnoj cijeni od 143,31 eura/MWh, a u vrijednosti od 48,36 miliona eura.

Sa kojim rezultatom očekujete da će kompanija završiti poslovnu 2023. godinu?

Vrlo je teško i nezahvalno u ovom trenutku vršiti projekciju rezultata poslovanja na kraju 2023. godine, jer će isti zavisiti od niza okolnosti u preostalom periodu tekuće godine kao što su: hidrološke prilike, nivo akumulacija, tehnička ispravnost, raspoloživost i iskorišćenost kapaciteta, prilike na tržištu, kretanje cijena na berzi električne energije…

No, imajući sve to u vidu, a na osnovu postojećih rezultata poslovanja i stanja tehničke spremnosti i raspoloživosti proizvodnih postrojenja, uz prosječne hidrološke prilike i respektabilne cijene na berzi do kraja tekuće poslovne godine, uz brižan i posvećen odnos uprave, menadžmenta i svih zaposlenih u EPCG, treba očekivati ostvarenje rekordnih poslovnih rezultata koji bi mogli doseći, pa čak i premašiti dobit od 100 miliona eura.

Kako napreduju pripreme za najavljene investicione projekte – Vjetroelektrana “Gvozd”, mHE “Otilovići” i SE “Briska gora”?

Nakon usaglašavanja, a potom odobrenja od strane Odbora direktora EPCG i Skupštine akcionara EPCG, Ugovor o korporativnom zajmu u iznosu od 82.000.000 eura za potrebe finansiranja izgradnje VE “Gvozd” i potrebne infrastrukture za priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore bez predviđenog učešća investitora, potpisan je 19.06.2023. godine između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i projektne kompanije “Green Gvozd”. Ugovor o zajmu predviđa grejs period od 24 mjeseca tokom izgradnje, tako da će u suštini projekat sam sebe otplaćivati.

Svi tenderski postupci vode se na elektronskom Portalu nabavki EBRD-a (ECEPP) u skladu sa važećim pravilima i smjernicama Evropske banke za obnovu i razvoj.

Tender za nabavku, isporuku, ugradnju i puštanje u rad vjetrogeneratora i dugogodišnje održavanje je u fazi evaluacije tehničkih ponuda dostavljenih od izabranih kompanija na osnovu kvalifikacionog dijela tenderskog postupka, čije je otvaranje bilo 14.08.2023. godine.

Potpisivanje ugovora za nabavku vjetrogeneratora se očekuje do kraja 2023. godine.

Do sada su dobijene građevinska dozvola za pristupne puteve, građevinska dozvola za TS 33/110 kV Gvozd, kao i glavna građevinska dozvola za VE “Gvozd” (vjetroagregati, platoi, podzemna srednjonaponska 35 kV i optička mreža, interni dalekovodi DV 35 kV) 24.07.2023. Nakon potpisivanja svih ugovora očekuje se da glavni radovi na realizaciji projekta VE “Gvozd” počnu na proljeće 2024. godine.

Nakon odluke Vlade Crne Gore na sjednici održanoj 27.07.2023. godine, Vlada Crne Gore je donijela zaključak kojim se izdaju urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju MHE “Otilovići”, čime su se konačno stekli uslovi za realizaciju ovog značajnog projekta, kako za EPCG tako i za sami grad Pljevlja. Priprema tendera za izgradnju MHE “Otilovići” sa izradom glavnog projekta i elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu je u završnoj fazi i predviđeno je njegovo raspisivanje tokom narednog mjeseca. MHE “Otilovići”, snage oko 3 MW i procijenjene godišnje proizvodnje oko 11,5 GWh, biće puštena u rad u roku od dvije godine od dana potpisivanja ugovora.

U toku je izrada izmjena i dopuna prostornog plana Opštine Ulcinj u nadležnosti Ministarstva za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam. Za dalji razvoj projekta neophodno je da Pprostorni plan bude usvojen kako bi se izdali urbanističko-tehnički uslovi neophodni za izradu projektne dokumentacije i dalji razvoj ovog projekta.

Do kraja 2023. godine, u saradnji sa njemačkom razvojnom bankom KfW, očekuje se raspisivanje tendera za ugradnju agregata A8 snage 58,5 MW u sklopu projekta rekonstrukcije i modernizacije HE “Perućica” faza II.

U toku javna nabavka za “Solari 5000+”

Da li je došlo do zastoja u projektu “Solari” i ako jeste zbog čega? Kada se može očekivati nastavak projekta? Koliko je do sada postavljeno mini solarnih elektrana na krovovima kuća fizičkih i pravnih lica?

Do sada su fotonaponski paneli montirani na ukupno 2.944 objekata, potrošačke snage 28,3 MW, pa je projekat realizovan u nivou iznad 95%.

U toku je procedura javnih nabavki po fazama za novi projekat 5000+. Mi smo u zakonskoj obavezi u pogledu sprovođenja javne nabavke za invertere, panele i ostalu opremu. Osim toga, treba rangirati, potpisati obostrane ugovore, isporučiti robu i izvesti prijem u magacin EPCG. Zbog svih procedura, naznačeni proces traje duže, tako da vjerujemo da je time inspirisan utisak o trenutnom zastoju u realizaciji, ali je najvažnije da se projekat veoma uspješno realizuje. O njegovim benifitima za građane, državu i EPCG, ne treba posebno govoriti.

Pri kraju projekat toplifikacije Pljevalja, radovi počinju na proljeće 2024.

Kako napreduje projekat toplifikacije Pljevalja? Kada se očekuje njegov završetak?

Projekat toplifikacije Pljevalja je u završnoj fazi izrade glavnog projekta. Očekujemo da će glavni projekat biti završen i revidovan do kraja septembra ove godine, te da ćemo do kraja oktobra pribaviti građevinsku dozvolu za izvođenje radova na prvoj dionici. U istom periodu će uprava za kapitalne projekte Crne Gore raspisati tender za izbor izvođača za izvođenje radova na drugoj i trećoj dionici po već završenom glavnom projektu.

Do kraja ove godine će biti izvedeni pripremni radovi i nabavljene cijevi za toplovod prve dionice, a na proljeće 2024. planiramo glavne građevinske radove na iskopima kao i polaganju cijevi primarnog toplovoda. Projekat koji se čekao 40 godina, postaje stvarnost, a o njegovom značaju za Pljevlja i unapređenju stanja životne sredine ne treba posebno govoriti.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *