Karadžić o preuzimanju “Franca” marketa: Sinergijom do snažnije tržišne pozicije i sjajne perspektive

Dodajte komentar

Nedavnim preuzimanjem 67 “Franca” marketa sa 900 zaposlenih u Crnoj Gori, završena je i posljednja faza kupoprodajne procedure u skladu sa ugovorom koji su krajem maja formalno zaključile kompanije Merkator-CG i “Franca”.

Izvršni direktor Merkatora-CG Ivan Karadžić je u intervjuu Pobjedi saopštio daje Merkator-CG, kao dio Fortenova grupe, kupovinom trgovačkog lanca “Franca” postao najveći poslodavac u državi, sa više od 2.500 zaposlenih i najšire rasprostranjen trgovinski lanac sa 188 prodavnica u svim crnogorskim opštinama.

Kompanija Merkator CG je krajem maja kupila maloprodajne objekte “Franca”. Zašto se kompanija Merkator-CG odlučila na taj poslovni potez?

Kao jedan od najvećih trgovinskih lanaca u Crnoj Gori i kao dio Fortenova grupe, velike, regionalne kompanije, fokusirani smo na ključne pravce svog djelovanja, a to su, između ostalog, nova ulaganja, širenje mreže i jačanje ponude, kao i društveno-odgovorne aktivnosti, koje su i do sada predstavljale mjeru uspješnosti naše kompanije. Stoga je ovo preuzimanje dio strategije razvoja naše kompanije, ali i strateškog opredjeljenja Fortenova grupe da jača svoju snažnu regionalnu prisutnost u maloprodaji. Nakon što smo u maju potpisali ugovor o preuzimanju, sam proces formalnog spajanja IDEA i Franca maloprodajnih objekata i zaposlenih, sada smo uspješno i ponosno uveli u završnicu. Merkator-CG sa IDEA i Franca prodavnicama sada je najveći poslodavac u državi, sa više od 2.500 zaposlenih i najšire rasprostranjen trgovinski lanac sa 188 prodavnica u svim crnogorskim opštinama. Ovo je izuzetno značajan period za sve nas i ukazuje nam na sjajnu perspektivu i budućnost zajedničke kompanije, dok nas ujedno pozicionira na mjesto lidera na crnogorskom tržištu. Uz snagu Fortenova grupe, ojačani novom energijom, sa jasnim ciljem pred nama, ostajemo fokusirani na rezultate, te vj erujem da će nam sinergija stručnosti, tehnologija, brendova i drugih resursa obje kompanije omogućiti još snažniju poziciju na tržištu.