Neto dobit OTP Grupe uzletjela 96%

Dodajte komentar

U drugom tromjesečju 2023. OTP Grupa je ostvarila dobit nakon oporezivanja od 382 milijarde HUF. Tromjesečno poboljšanje od 96% uglavnom je rezultat sve pozitivnijeg bilansa stavki prilagođavanja (+ 7,6 milijardi HUF u prvom kvartalu 2023., + 98,1 milijarda HUF u drugom tromjesečju), povećanja ukupnih prihoda podržanih jednokratnim stavke i pozitivni troškovi rizika.

Povrh toga, rezultatu je doprinijela i slovenačka Nova KBM svojom neto dobiti u cijelom drugom kvartalu, dok je njen doprinos dobiti za samo dva mjeseca uračunat u prvi kvartal.

Zahvaljujući stavkama prilagođavanja, konsolidovana dobit nakon oporezivanja porasla je u drugom kvartalu 2023. za 98,1 milijardu HUF. Glavne stavke su bile sljedeće:

  • + 84 milijarde HUF uticaj akvizicija (nakon oporezivanja). Konsolidovani efekat Ipoteka banke u tome iznosio je 90,8 milijardi HUF (oko 245 miliona EUR) sa dve glavne stavke: negativni goodwill iznosio je 125 milijardi HUF, dok je početni trošak rizika iznosio – 40 milijardi HUF (- 34 milijarde HUF nakon porez). Preostali iznos prikazan kao učinak na stavku akvizicija (- 6,9 milijardi HUF) uglavnom se odnosio na Sloveniju;
  • + 25,6 milijardi HUF od ukidanja poreza na dobit (nakon oporezivanja). OTP je u prvom tromjesečju rezervisao cjelokupni iznos poreza na neočekivanu dobit u 2023. godini u skladu sa tada važećim propisima. Na osnovu vladine uredbe objavljene 24. aprila 2023. godine, obaveza plaćanja poreza na neočekivanu dobit smanjena je sa 69 milijardi forinti rezervisanih u prvom tromjesečju na 41 milijardu HUF, a razlika od 28,1 milijardu HUF je ukinuta u drugom tromjesečju;
  • + 6,5 milijardi HUF (nakon oporezivanja) u vezi sa efektom neto sadašnje vrednosti Ugovora o razmeni državnih akcija između OTP-a i MOL-a budući da su dividende isplaćene u različitim kvartalima: dok je OTP isplatio dividende u junu, MOL je to učinio u julu. Prihod od dividende koju je MOL isplatio u trećem kvartalu biće neutralisan zbog poništavanja pozitivnog efekta neto sadašnje vrednosti iskazane u drugom kvartalu;
  • – 17,9 milijardi HUF (nakon oporezivanja) kao očekivani negativni efekat produženja primjene najviših kamatnih stopa na izloženost hipotekarnim kreditima i malim i srednjim preduzećima u Mađarskoj za šest mjeseci, odnosno do 31. decembra 2023. godine.

OTP Grupa je stoga ostvarila dobit nakon oporezivanja od 576,8 milijardi HUF u prvoj polovini godine (godišnji porast od više od 13 puta), čime je premašila ukupnu neto dobit iz 2022. za 230 milijardi HUF.

Kada je riječ o bankama u Ukrajini i Rusiji, menadžment OTP-a primjenjuje princip kontinuiteta poslovanja, međutim u Rusiji Uprava i dalje razmatra sve strateške opcije, iako je ukazom ruskog predsjednika iz oktobra 2022. godine zabranjena prodaja u stranom vlasništvu. banke.
Konsolidovani prilagođeni profit nakon oporezivanja u drugom tromjesečju 2023. dostigao je 284 milijarde HUF (povećanje od 52%) u odnosu na isti kvartal, kao rezultat toga, OTP Grupa je ostvarila prilagođenu dobit od 471 milijardu HUF u prvih šest mjeseci (godina – porast od 88% u odnosu na prethodnu godinu.

Korigovani ROE u drugom kvartalu porastao je na 33,5% (kvartalno povećanje od 10,5 procentnih poena), au prvoj polovini godine iznosio je 28,4%.