Prvi put daju u zakup plaže na Adi Bojani

Dodajte komentar
Foto: Ulcinjska rivijera

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom 5. juna je objavilo tender za plaže na Adi Bojani. To bi bilo po prvi put da se ove plaže daju u zakup, a indikativno je i to se izdaju za obučne kupače, iako se radi o nudističkom naselju. Iz grupe građana pokretača peticije da Ada Bojana postane nacionalni ekološko-naturistički park, kazali su Pobjedi da se nastavlja urušavanje koncepta naturizma na ovom dijelu Primorja.

Tender

U tenderu se navodi da se iznajmljuje dio morskog dobra na lokaciji Ada Bojana zapadno od kupališta 12A u dužini 103 metara, površine 1602 m² obuhvatajući djelove kat. parcela br. 1258, 1260, 1264 i 1267 KO Gornji Štoj, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 12B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Ulcinj.

U okviru kupališta je predviđeno postavljanje plažnog bara površine 18 kvadrata i terase površine 50 kvadrata, te jedan konzervator za sladoled, a minimalna cijena zakupa za sezonu je 5.728,24 eura plus PDV.

– Lokacijama se pristupa preko postojećih staza i pristupnih komunikacija, a izuzetno ukoliko se pristupna staza nalazi na privatnoj parceli izabrani ponuđač je dužan da za korišćenje iste obezbijedi saglasnost vlasnika. Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije (hoteli kategorije 5 ili 4 zvjezdice) u neposrednom zaleđu, odnosno realizacije planskog dokumenta koja isključuje korišćenje morskog dobra u skladu sa ovim ugovorom, ugovor se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava – piše u tendreru.

Zakupnina se, piše u tenderu, plaća u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše tri rate od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom

preduzeću originalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine, koji je uvećan za iznos PDV-a.

Ugovori se zaključuju za ovu godinu, do kraja godine bez mogućnosti daljeg produženja.

Kako dalje stoji, ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi, konzorcijum koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Članovi zajedničke ponude moraju u ponudi dostaviti ugovor o konzorcijumu, u kojem će biti navedeno ko je nosilac zajedničke ponude i njegova ovlašćenja. Svi članovi zajedničke ponude dužni su da dostave tražene dokaze i dokažu ispunjenost uslova javnog poziva, izuzev Garancije ponude koja treba da glasi na nosioca konzorcijuma.

Uslovi

Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati ponuđači, pod uslovima koji će obezbijediti poštovanje preporuka i mjera tijela za zarazne bolesti, pojedinačno za svaku lokaciju održaće se dana 20. juna počev od 13 časova u sali na prvom spratu poslovne zgrade JP Morsko dobro u Budvi.

Bobo Stanišić iz grupe građana – pokretača peticije da Ada Bojana postane nacionalni ekološko-naturistički park kazao je Pobjedi da se nastavlja urušavanje koncepta naturizma na Adi Bojani.

– Ovaj put najbrutalnije, jer se u igru uključuje privatni faktor koji prema naturizmu nama nikakvih obaveza… Zajedno sa pokušajem zakupa dijela hotela poslata je jasna poruka da je neko sa visoke državne pozicije potpuno netransparentno presudio naturizmu: proces sutomorizacije Ade Bojane je u toku… – tvrdi Stanišić.

Među svim komentarima naturista koji se mogu procitati na fejsbuk grupi Ada Bojana, kao glavni problem koji nudiste pogađa je ta plaža obučenih koja legalizuje ulaz svima i koja praktično legalizuje voajerstvo…

– To ukazuje na činjenicu da se na naturizam na Adi Bojani gleda kao izopačenost i devijantno ponašanje, a mi smo upravo zbog takvog odnosa dijela društva pokrenuli peticiju koja treba državu natjerati da naturizam i prirodu Ade Bojane zaštiti institucionalno od ovakvih napada – zaključuje Stanišić.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *