Profit skoro 1,2 miliona eura, planiraju obnovu linija Bar-Bari i Bar-Ankona

Dodajte komentar

Barska plovidba AD Bar u prvom kvartalu 2023. godine ostvarila je profit u iznosu 1.197.000 eura. Odbor direktora prelaže kupovinu Ro-Ro putničkog broda i obnovu trajektnih linija Bar-Bari i Bar-Ankona.

Odbor direktora te kompanije na 288. sjednici jednoglasno je usvojio finansijske iskaze za prvi kvartal i izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom poslovanja.