Adriatic banka zapošljava: Direktor Odjeljenja interne revizije – Glavni interni revizor

Dodajte komentar

Direktor Odjeljenja interne revizije – Glavni interni revizor

Pozicija: Direktor Odjeljenja interne revizije – Glavni interni revizor

Svrha posla: Kao nezavisna, objektivna i savjetodavna aktivnost funkcija interne revizija osigurava da poslovni procesi budu u skladu sa regulatornim okvirom, propisima i najboljim praksama. Definisanjem i primjenom sistemskog pristupa praćenja i unaprijeđenja efikasnosti sistema internih kontrola i upravljanja rizikom, pomaže u ostvarivanju poslovnih ciljeva Banke.

Radne obaveze i dužnosti:

• Obezbjeđivanje rada odjeljenja u skladu sa regulatornim zahtjevima i Međunarodnim standardima interne revizije
• Izrada i ažuriranje politika, procedura, pravilnika i drugih dokumenata koji regulišu oblast interne revizije
• Izrada godišnjeg plana interne revizije i revizorskog programa
• Planiranje i budžetiranje funkcije Interne revizije
• Permanentno izvještavanje Upravnog odbora, Revizorskog odbora, Nadzornog odbora i Centralne banke
• Permanentno praćenje zakonske regulative, njihovih promjena i primjena u okviru poslovanja banke
• Konsultantsko učestvovanje u projektima od posebnog značaja za Banku
• Sprovođenje revizija u skladu sa godišnjim planom kao i specijalnih revizija po nalogu Upravnog odbora, Revizorskog odbora i Nadzornog odbora
• Davanje odgovarajućih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i za unaprjeđenje postojećih postupaka i sistema rada
• Praćenje sprovođenja preporuka interne revizije, regulatora i eksterne revizije od strane odgovornih organizacionih djelova i lica za pojedine oblasti poslovanja
• Praćenje novosti u području monetarne i bankarske regulative
• Ostvarivanje funkcije interne revizije u skladu sa zakonom

Neophodne kvalifikacije: Visoka stručna sprema – Ekonomski fakultet

Radno iskustvo: Najmanje 36 mjeseci na računovodstvenim ili poslovima revizije u finansijskom sektoru

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

• Poznavanja standarda interne revizije
• Poznavanje funkcionisanja sistema internih kontrola i načina za poboljšanje
• Poznavanje regulatornog okvira
• Poznavanje bilansa banaka i preduzeća
• Poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i standarda izvještavanja
• Znanje engleskog jezika

Svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem biografije na: [email protected] najkasnije do 22. maja 2023. godine.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *