EPCG-Željezara zapošljava blizu 250 radnika

Dodajte komentar

Iako Zakon ne zabranjuje zapošljavanja u izbornoj godini indikativno je da je EPCG neposredno prije održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora i u susret vanrednim parlamentarnim odlučila da 114 oglasa koji su objavljeni danas na sajtu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnoj štampi.

Kompanija, između ostalog, traži asistenta direktora, PR menadžera, menadžera za komunikacije i odnose sa inostranim partnerima, referenta prodaje/platnog prometa/sistema kvaliteta/za analizu i planiranje troškova, inženjere, vozače, higijeničare, poslovođe, magacionere, radnike za više sektora…

Većina onih koji dobiju posao u ovoj firmi potpisaće ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

EPCG-Željezara Nikšić počela je sa radom krajem februara i tada je saopšteno da će po Ugovoru o djelu, biti angažovano 197 bivših radnika Toščelika koji će raditi na uređenju kruga i pripremi proizvodnje.

Iako je ranije bilo najavljeno da će se kompanija zvati EPCG Željezara Solar, firma je registrovana kao EPCG Željezara Nikšić, a 100-procentni vlasnik je Elektroprivreda Crne Gore. Kompanija je registrovana sa osnovnom djelatnošću “Mašinska obrada metala”. Izvršni direktor kompanije je Đorđije Manojlović.

Zakon

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 44 propisuje da se u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora mogu izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđenja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa. U istom članu se precizira da se zapošljavanje u tim slučajevima vrši na osnovu odluke nadležnog organa tih subjekata i samo ako je predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

U stavu 2 predviđa se i obaveza nadležnih organa da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji za sprječavanje korupcije u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Zakon dalje precizira da je Agencija dužna da dostavljena akta u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

Izvori Pobjede upućeni u materiju pojasnili su nam ranije da je Vlada Dritana Abazovića iskoristila rupu u zakonu koja daje mogućnost zapošljavanja onda kada je ono potrebno radi obezbjeđenja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada organa i tako kroz ugovore za obavljanje privremenih i povremenih poslova i ugovore o djelu omogućila zapošljavanja u državnoj administraciji.

To je ujedno i osnov da se takvi ugovori naknadno, „zbog potreba organa“ „prevedu“ u ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *