Elektroprivreda tužila kazino zbog 56 eura duga

Dodajte komentar

Pred Privrednim sudom u toku je posve neobičan spor u kome Elektroprivreda od kompanije “Maestral hotels & kasinos” potražuje izmirenje duga na naplatnom broju 0931305 u iznosu od 56,05 eura, za period od 30.9.2019. do 30.6.2022. godine.

<!–more–>

Postupak utuženja kupaca po osnovu duga za utrošenu električnu energiju definisan je procedurom za utuženje kupaca EPCG.

“Kreiranje predloga za izvršenje, evidentiranje predloga za izvršenje, praćenje prinudne naplate u toku postupka izvršenja preko javnih izvršitelja u isključivoj je nadležnosti FC Snabdijevanje. Po eventualnom usvajanju prigovora izvršnog dužnika, predmet prelazi u parnicu, a zastupanje EPCG–FCS pred nadležnim sudovima, kao i pružanje pravne podrške, spada u nadležnost Direkcije za pravne poslove”, kažu iz EPCG.

Iz te kompanije pojašnjavaju da se blagovremenim utuženjem kupaca sprečava nastupanje zastarjelosti potraživanja, shodno članu 397 Zakona o obligacionim odnosima, te da je EPCG društveno odgovorna kompanija koja redovnim podnošenjem predloga za izvršenje (utuženjem) prekida nastupanje zastarjelosti, bez obzira na iznos dugovanja (uz ograničenje u pogledu iznosa duga propisano naprijed pomenutom tačkom 4.2 Procedure), tako da FC Snabdijevanje ima maksimalno profesionalan i ažuran pristup u cilju naplate, tj. u cilju zaštite interesa kompanije.

“Takođe, ne samo u ovom predmetu, već i generalno, FCS podnosi predloge za izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave – analitičke kartice, pa sve i da tuženi angažuje advokata, predloži vještačenje itd., na strani EPCG ne postoji značajniji rizik plaćanja troškova, a ovo kod činjenice da je Zakonom o parničnom postupku propisano da troškove postupka snosi strana koja nije uspjela u sporu”, ističu iz EPCG.

Advokat Veselin Radulović smatra da je nesporno da će troškovi postupka nadmašiti iznos potraživanja, ali ističe da je pravo stranaka da traže nadoknadu iznosa za koji su oštećeni.

“Dovoljno je preduzeti samo jednu radnju i ona će imati veću vrijednost od samog spora, i upitno je koliko je racionalno voditi takav spor. Ipak, na strankama je da biraju da li žele da vode spor, a izvjesno je da će troškovi postupka biti veći, samo je pitanje sa strane dužnika, ako je tužba osnovana, zašto nije izmireno prije nego što je došlo do sudskog spora. Nelogično je i neracionalno ići u ovakav spor, ali sve zavisi od samih stranaka. Zakonsko je pravo svakoga da u sporovima potražuje nadoknadu u iznosu za koju smatra da je oštećen”, kazao je Radulović.

<strong>Spor neće proizvesti dodatne troškove</strong>

Iz EPCG napominju da je tačkom 4.2. procedure definisano da se predlozi za izvršenje ne podnose ukoliko je iznos utuženih potraživanja niži od 50 eura, pa kako je iznos duga u konkretnoj pravnoj stvari iznad ovog iznosa, jasno je da je obuhvaćen predlogom za izvršenje.

“Što se tiče pitanja u dijelu koji se odnosi na zaprijećene troškove postupka, napominjemo da tuženi nije angažovao advokata, već tuženog zastupa njihov zaposleni, niti je predloženo vještačenje, što znači da ni jedna ni druga strana nemaju pravo na naknadu troškova postupka zastupanja po advokatskoj tarifi, niti se stvaraju troškovi vještačenja”, navode iz EPCG.

<strong>Dan</strong>

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *