Aerodromi Crne Gore: Biljana Knežević “čašćena” 21.000 eura bespovratnog zajma

Dodajte komentar

Aerodromi Crne Gore su, imajući u vidu da se pred Osnovnim sudom u Podgorici iznova vodi postupak protiv njih po tužbi zaposlene Biljane Knežević o izboru Petra Radulovića za zamjenika izvršnog direktora kompanije, dostavili odgovor na podnesak tužilje. Kako navode u saopštenju, uz odgovor su dostavili sve propratne dokaze.

Siže podneska prenosimo integralno:

“S obzirom na to da je menadžment Aerodroma Crne Gore istrajan u tome da otkrije i procesuira sve nezakonite privilegije koje su prethodna rukovodstva omogućila pojedincima, a pošto se zaposlena Aerodroma Crne Gore, Biljana Knežević u posljednjih skoro dvije godine javno predstavlja kao “ugnjetavana” baš u trenucima kada su joj ukinute nezakonite povlastice, javnost informišemo o činjenicama koje smo predočili Osnovnom sudu u Podgorici u ovom slučaju i to:

1.        Da je Biljana Knežević kao personalni asistent direktora – dakle administrativno osoblje, 15. juna 2006. godine, od strane Aerodroma Crne Gore, na osnovu “Odluke direktora” dobila zajam za rješavanje stambenih potreba u iznosu od čak 70 hiljada eura;

2.        Da je Biljana Knežević od strane Aerodroma prilikom dobijanja zajma “čašćena” čak 21 hiljadu eura bespovratnog zajma, dok joj je ostatak iznosa od 49 hiljada eura odobren sa periodom otplate od 20 godina i skromnom kamatom od dva odsto na godišnjem nivou;

3.        Da je jedna privatna banka upravo od Aerodroma Crne Gore naplatila iznos od gotovo 23 hiljade eura na ime Ugovora o kreditu kog je Biljana Knežević zaključila sa bankom za njene privatne potrebe, a za koji je sredstvo obezbjeđenja bila mjenica koja joj je tajno izdata od strane tadašnjeg direktora, a o čemu finansijski sektor Aerodroma nije imao bilo kakva saznanja. Takvu pogodnost nikada niko od zaposlenih u Aerodromima nije ostvario – osim upravo Biljane Knežević.

4.        Da je Biljana Knežević, i pored osnovne plate koju je ostvarivala u iznosu od preko tri hiljade eura, tokom službenih putovanja na koja je upućivana navodno radi stručnog usavršavanja, kompanijskom karticom trgovala, od Hamburga do Šangaja, u buticima poput Women’secret, Royal BK, Esprit, Footlocker… Samo jedan od brojnih primjera zloupotreba Knežević je činjenica da je biznis karticom Aerodroma Crne Gore sebe “častila” Louis Vuitton torbom u “skromnom“ iznosu od 1.350 eura.

Takođe, radi se o zaposlenoj koja se, u zavisnosti od ličnih interesa, a s ciljem da sud i javnost dovede u zabludu, neistinito predstavlja:

1. Navodi da ima “bogato i raznovrsno radno iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim organizacijama i institucijama” iako od toga nema ni slova u radnoj knjižici niti takvu tvrdnju podržavaju prilozi uz njenu biografiju, već se u pismima preporuka, naprotiv, jasno navodi da je, ipak, samo asistent koji se bavio administrativno tehničkim, a ne upravljačkim poslovima;

2. Da se radi o licu koje je neistinito u svojoj biografiji prezentovala da je u Aerodromima obavljala poslove pomoćnika izvršnog direktora u Sektoru za razvoj i održivost sistema, iako na tom radnom mjestu nikada nije bila zaposlena, a što potvrđuje brojna dokumentacija i njeni Ugovori o radu;

3. Da se radi o licu koje u jednom sudskom postupku tvrdi da je bila član menadžmenta Aerodroma, dok istovremeno u drugom postupku (u kom traži još oko 100 hiljada eura od Aerodroma Crne Gore) eksplicitno izjavljuje “Ja nijesam član menadžmenta” – što je glavni argument na osnovu kog nastoji da dobije još novca od firme.

Dakle, lažno predstavljanje činjenica ne samo javnosti već i državnim organima, svojstveno je Biljani Knežević, a sasvim je evidentno da je jedini cilj takvog lažnog predstavljanja činjenica nezakonito sticanje imovinske koristi.

Na osnovu svih ovih primjera, na šta uporno skreće pažnju javnosti, zaključuje se da nije istina da zaposlena brižno vodi računa:

1. O resursima najvažnijeg državnog infrastrukturnog preduzeća;

2. O reputaciji države Crne Gore u međunarodnim institucijama vazdušnog saobraćaja.

Zbog svega navedenog, nije iznenađenje ni iznenadno “zviždanje“ Biljane Knežević, s obzirom na to da je isto počelo upravo u trenutku kada su joj od strane novog menadžmenta Aerodroma uskraćene brojne povoljnosti koje je od početka svog radnog angažmana nezakonito ostvarivala.

Posebno ističemo da će ACG preduzeti sve zakonske mjere u cilju procesuiranja svih zloupotreba kako privilegovanih pojedinaca, tako i onih lica koja su takvim pojedincima godinama omogućavala protivpravno sticanje imovinske koristi i ćutali na brojne evidentne zloupotrebe.

Na kraju ponavljamo da menadžment kompanije, kako prvog dana tako i danas, čvrsto stoji iza zakonite odluke o imenovanju Petra Radulovića za zamjenika izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore.”

Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *