Crnogorska i Barska plovidba treba da vrate državi 33 miliona

Dodajte komentar

Državne brodarske kompanije treba da vrate državi blizu 33 miliona eura, koje su proteklih godina dobijali nezakonito iz budžeta, pokazuju preliminarni podaci Ministarstva kapitalnih investicija (MKI). Resor Ervina Ibrahimovića je utvrdio koliki je dug Crnogorske i Barske plovidbe nakon što jeu drugoj polovini prošle godine Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) utvrdila da su dvije državne kompanije od Vlade dobile neusklađenu državnu pomoć i da nezakonito dobijena sredstva moraju da vrate državi.

Prema preliminarnim podacima kojima raspolaže Ministarstvo kapitalnih investicija, Crnogorska plovidba a.d. Kotor u obavezi je da izvrši povraćaj sredstava u iznosu od 26.851.834 eura. Barska plovidba a.d. Bar je, u cilju otplate kredita prema Eksim banci, iz budžeta primila šest miliona eura. Pored navedenog, tokom 2021. godine država je po osnovu obaveza Barske plovidbe Eksim banci uplatila iznos od 3,24 miliona eura, koji je u cjelosti vraćen od strane privrednog društvau budžet Crne Gore kazali su “Danuiz tog vla’ dinogresora.

Država je, dakle, godinama iz budžeta plaćala rate Crnogorske i Barske plovidbe, jer te firme nisu bile u stanju da vraćaju rate kredita. Sada bi, po rješenju AZK, dvije brodarske kompanije trebalo da vraćaju kredite Eksim banci i da, uz to, vraćaju novac i državi. U MKI smatraju da je realno da iznosi koje su dobile kompanije budu vraćeni u državni budžet.

– Kada je riječ o brodarskim društvima, cijenimo da je realno da iznosi budu vraćeniudržavni budžet, te u tom smislu ističemo i izuzetnu saradnju kompanija sa resornim ministarstvom, usmjerenu na iznalaženje zajedničkih, održivih rješenja, koja bi omogućila povraćaj novcau realnim vremenskim rokovima, na način da kompanije nastave da posluju i da samostalno servisiraju svoje obaveze u narednom periodu-saopštili su iz MKI.

Istakli su da su Agenciji za zaštitu konkurencije predali plan povraćaja novca u zakonskom roku.

– Ukazujemo da su privredna društva, u saradnji sa MKI, na planovima povraćaja radili odgovorno, kako bi isti bili realni i kompanije ne bi ponovo doveli u poteškoće u narednom periodu. Naime, MKI cijeni opravdanim i odgovornim ovakav pristup, kako bi problem sa kojima su se susrela brodarska društva bio dugoročno riješen, a ne da bi populistički zadovoljili trenutna očekivanja javnosti u vezi sa povraćajem novca dod i j eljenog kao državna pomoć naveli su iz resora koijim rukovodi Ibrahimović.

Iz MKI nisu precizirali planove otplate, odnosno u kom periodu i na koji način će brodarske kompanije vratiti novac koji su nezakonito dobile od države.

Rješenja za Crnogorsku i Barsku plovidbu AZK je donijela u avgustu prošle godine, a izMKI su kazali da su nakon dobijanja rješenja Agencije preduzeli sve aktivnosti za koje su bili nadležni, te su u saradnji sa nadležnim državnim organima i privrednim društvima pristupili stvaranju preduslova za izvršenje rješenja Agencije.

To smo uradili u cilju zaštite interesa države kao davaoca državne pomoći, ali vodeći računa i o interesima brodarskih društva u smislu odgovornog pristupa koji će omogućiti, sa jedne strane, povraćaj novca u državni budžet, a sa druge strane neće dovesti do gašenja brodarskih društava u većinskom državnom vlasništvu istakli su iz MKI.

Crnogorska plovidba je kredit od 47,4 miliona dolara uzela kod Eksim banke za kupovinu brodova “Kotor i “21. maj, dok je Barska plovodba kredit od 46,4 miliona dolara uzela za kupovinu brodova “Bar i “Budva. Grejs period po osnovu kredita za koji je garant bila Vlada istekao je 2018. godine i od tada do 2021. godine Vlada je plaćala rate kredita za brodarska preduzeća.

Predali tužbu Upravnom sudu

“Dan” je još prije nekoliko mjeseci poslao pitanja Crnogorskoj i Barskoj plovidbi u vezi sa rješenjem AZK po neusklađenoj državnoj pomoći i povraćaju novca. Iz Crnogorske plovidbe nisu nam odgovorili na upite, dok su nam iz Barske plovidbe kazali da ne mogu vratiti novac u roku od četiri mjeseca.

– U rješenju AZK od 17. avgusga 2022. godine ne govori se o nezakonitoj, već o neusklađenoj pomoći. Po našem mišljenju, dosta navoda u rješenju je kontradiktorno, pa je zato predata tužba Upravnom sudu na razmatranje kazali su tada “Danu” iz Barske plovidbe.

Istakli su da je teško reći kada mogu vratiti dug, jer je poslovanje pomorskih kompanija vezano za berze, koje su nepredvidive.

– Barska plovidba je u 2022. godini uplatila dvije redovne rate u iznosu od 3,8 miliona dolara, a takođe vratila i dug državi iz prethodnog perioda u iznosu od 3,2 miliona eura. Ukupan dug iznosi šest miliona eura, plus zatezne kamate naveli su iz Barske plovidbe.

Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *