Drecun: Dobra odluka o vraćanju državi dijela Luke Bar, Željezare, Pomorskog saobraćaja

Dodajte komentar

Ekonomski analitičar Predrag Drecun smatra da monopole i državne resurse nije trebalo privatizovati zato podržava odluku Vlade da vrati državi Luku Bar, Port of Adria, Željezaru, Pomorski saobraćaj.

Vlada bi na narednoj sjednici trebala da stavi van snage odluku kojom je preduzeću Pomorski saobraćaj 2019. dato upravljanje trajektom Kamenari-Lepetane bez koncesije. Drecun smatra da je to strateški dobra odluka. Ističe da monopoli i državni resursi ne trebaju privatizovati.

“To je bila pogrešna strategija ranijih vlada da se sve privatizuje. Ovaj potez je ekonomski opravdan sa aspekta države. Mislim da država može, ako bi ona to organizovala da ubira mnogo veće prihode. Slično je i sa ostalim infrastrukturnim privrednim subjektima poput Luke Bar i ostalih”, kazao je Drecun u emisiji Link na Radiju Crne Gore.

Vlada Crne Gore je od decembra krenula da otkupljuje akcije Luke Bar a počeli su i razgovori o preuzimanju preduzeća Port of Adria ili nekadašnjih Kontejnerskih termiala koji su bili dio Luke.

Drecun podržava i taj potez Vlade.