Prihodi od akciza u 2023. biće za 25,6 miliona veći nego prošle godine

Dodajte komentar

Prihodi od akciza u 2023. godini planirani su u iznosu od 271,5 miliona eura ili 4,4 % BDP-a, što je za 25,6 miliona ili 9,4 % više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini, prevashodno kao rezultat projektovanog rasta ekonomske aktivnosti i potrošnje domaćinstava ali i kao rezultata postepenog vraćanja akcize na gorivo na prvobitni nivo usljed stabilizacije cijena na tržištu. To je navedeno u Programu ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2023-2025. godine, koji je usvojen na Vladi.

“U 2023. godini planirano je umanjenje prihoda po osnovu naknada u iznosu od 30,5 miliona ili 31,1%, prvenstveno kao rezultat očekivanog završetka implementacije projekta “Ekonomskog državljanstva“ koji pripada kategoriji ostalih prihoda, a kod koje je u tom smislu planirano uvaćanje u odnosu na ostvarene u 2022. godini za 58 miliona ili 54,9 odsto. Navedeni prihodi biće namijenjeni stvaranju uslova za ulaganje ovih sredstava u razvoj lokalnih samouprava kroz kapitalne projekte”, navodi se u Programu ekonomskih reformi za Crnu Goru.

Kako se ističe, u cilju unaprijeđenja poreske politike i pravednog tretmana poreskih obveznika, kao i suzbijanja sive ekonomije u narednoj godini i srednjem roku očekuju se efekti izmjena i dopuna niza zakonskih rješenja.

U prvom redu, misli se na zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim je unaprjeđen obuhvat primanja na koja će se porez plaća po proporcionalnoj stopi, pravednija rješenja u oslobođenjima od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, definisanje zaštitnog mehanizma u dijelu oporezivanja po osnovu poreza na kapitalnu dobit, te obračun i plaćanje poreza na osnovu sudskih odluka i odluka državnih organa.

Takođe i na zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim je definisano da se više plaćeni doprinosi ne vraćaju za sve vrste doprinosa, već samo za penzijsko-invalidsko osiguranje, kao i skraćenje roka za podnošenje zahtjeva povraćaj.

Tu je i zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja kojim se utiče na proširivanje obima zabrane poslovanja na način da će se navedeno odnositi i na lica koja naknadno, na osnovu ugovora o prenosu udjela pristupaju privrednom subjektu kao osnivači, odnosno vlasnici udjela, čime se utiče na sprečavanje izbjegavanja izmirivanja poreskih obaveza. Vlada je pomenula i zakon o duvanu, kojim je predloženo unapređenje postojećih rješenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, obrade i prometa duvanskih proizvoda.

RTCG
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *