Čađenović: Ovo je godina oporavka “Plantaža”

Dodajte komentar

Sa velikim otpimizmom ulazimo u 2023. godinu. Potpuni oporavak kompanije nije moguć preko noći, ali već sada imamo konkretne pokazatelje koji ukazuju da smo na pravom putu i uvjeren sam da ćemo u narednih par godina, uspjeti da ‘Plantaže’ vratimo na pravi kolosijek”, kazao je u intervjuu za “Vijesti” izvršni direktor “Plantaža” Igor Čađenović.

Od bivše uprave, čiji članovi čekaju suđenje za slučaj “fabrika briketa”, kompanija ima naslijeđene dugove od 45 miliona eura. Čađenović očekuje da će se u narednom mjesecu rješiti pitanje duga državi od oko 11 miliona ustupanjem dijela imovine koju firma ne koristi u redovnom poslovanju. Planiraju i da jedan dio viška zemljišta prodaju, kao i da riješe pitanje uzurpiranog zemljišta, kako bi ukupan dug tokom ove godine prepolovili i stvorili osnov za zdrav razvoj kompanije.

Planiraju i nove proizvode, smanjenje rashoda racionalizacijom poslovanja i poboljšanje prodaje.

Veliki problem kompanije iz prethodnog perioda bili su i falsifikovani finansijski izvještaji i bilansi, zastarjela procjena imovine, veliki broj sudskih postupaka… ali i šteta koju je vinogradima i voćnjacima prošle godine pričinio grad.

Nova uprava je preuzela kompaniju u aprilu 2021. godine, a Čađenović je izvršni direktor od prije dva mjeseca, a prethodno je bio direktor sektora prodaje i marketinga.

Kojim poslovnim rezultatom će “Plantaže” završiti 2022. godinu?

Vjerujem da je sada već opštepoznato da je jedan od prioritetnih ciljeva nove uprave u prethodnom period bio da objektivno i realno sagleda zatečeno stanje, što je prije svega podrazumijevalo podvlačenje crte i čišćenje bilansa što, moramo priznati, nije bilo ni malo jednostavan posao. Naprotiv, to je podrazumijevalo radikalne poteze kojima su bilansima u 2021. godini priznata i ranije neevidentirana opterećenja iz prethodnih godina, pa je u skladu sa tim u poslovnom rezultatu iskazan minus od 20 miliona eura. Vjerujem, takođe, da je poznato da su ti bilansi prvi put, nakon dužeg vremena, dobili pozitivno mišljenje eksterne revizije, bez iskazanih rezervi od revizora i da smo na taj način stvorili dobru polaznu osnovu za buduće poslovanje.

Bilansi za 2022. godinu se svode i kada oni budu gotovi, podaci će biti javni, ali ono što je izvjesno jeste da će u ovoj godini minus biti višestruko niži nego prethodnih godina. On je, najvećim dijelom, posljedica uvećane amortizacije, jer je novom reprocijenom koju je uradila renomirana kuće “Ernst Young” imovina kompanije sa prethnodnih 70 miliona uvećana na 410 miliona eura. Kao posljedica uvećane vrijednosti imovine, knjiženje poreza na nepokretnost u 2022. godini biće već za 600.000 eura, na rast troškova uticale su i veće cijene repromaterijala i energije prouzrokovanih inflacijom u prethodnoj godini. Ono što je važno istaći jeste i projekcija pozitivnog EBITDA razultata za 2022. godinu.

Vjerujemo da je 2022. posljednja godina u kojoj će bilansi biti negativni, ali da oni, i kao takvi, ukazuju na pozitivna kretanja, koja su rezultat niza strateških odluka koje će na duži rok obezbijediti poslovanje na samoodrživim principima i doprinijeti pozitivnoj transformaciji jednog od najznačajnijih brendova kojeg Crna Gora ima.

Koliko je iznosila prodaja proizvoda u 2022. i koliko u odnosu na prethodnu godinu? Kolika je vrijednost proizvoda prodatih u Crnoj Gori, a koliko u pet najvećih inostranih tržišta?

Sa velikim zadovoljstvom možemo konstatovati da smo 2022. godinu završili sa 25,7 miliona eura prihoda od prodaje svih naših proizvoda, u koje osim vina udio imaju i sve popularnije maslinovo ulje, naše voće, kalemovi itd… što je rast od 8,5% u odnosu na prethodnu godinu. Ako govorimo samo o prodaji flaširanih proizvoda, na preko 50 tržišta širom svijeta realizovano je 23,8 miliona eura, što je za oko 11% više nego 2021. godine.

Najveći dio prodaje je realizovan u Crnoj Gori – u vrijednosti 10,8 miliona eura, potom u Srbiji – 7,2 miliona, BiH 2,5 miliona, u Kini i Kosovu po 0,7 miliona, SAD i Kanada po 0,5 miliona itd.

”Plantaže” su zbog pandemije kovida-19 imale veliku štetu u smanjenoj prodaji tokom 2020. i 2021. godine, a prošle godine grad je značajno uništio dio voćnjaka i vinograda nanijevši štetu procijenjenu na osam miliona eura. Da li se u 2023. godini može očekivati početak oporavka kompanije?

Sa velikim otpimizmom ulazimo u 2023. godinu. Ovo je godina od koje očekujemo mnogo u smislu ubrzanijeg oporavka kompanije. I pored okolnosti koje ste naveli a koje nam nisu išle na ruku, uz brojne naslijeđene probleme iz ranijeg perioda, menadžment i Odbor direktora su u proteklom periodu radili mnogo na konsolidaciji i stabilizaciji finansija. Potpuni oporavak kompanije nije moguć preko noći, ali već sada imamo konkretne pokazatelje koji ukazuju da smo na pravom putu i uvjeren sam da ćemo u narednih nekoliko godina, uspjeti da “Plantaže” vratimo na pravi kolosijek. Već u narednih nekoliko mjeseci rješavanjem pitanja poreskog duga i revalorizacijom dijela zemljišta koje nije u funkciji osnovne namjene, mi ćemo uspjeti da se konsolidujemo. I ovom prilikom moram da istaknem podršku Vlade Crne Gore koja nije, kao što je to bio slučaj do sada, samo deklarativna već, prvi put, finansijska i konkretna. To je snažna poruka koju država šalje jer “Plantaže” jesu najvrednija kompanija u državnom vlasništvu i najjači brend koji Crna Gora ima.

Cilj je da se postigne finansijska konsolidacija i stabilnost kroz reorganizaciju i korišćenje raspoloživih resursa u punom obimu. Preduzimaju se brojne aktivnosti da bi održali i osnažili proizvodnju i prodaju, a istovremeno smanjili troškovi.

Želim i ovom prilikom da im se u ime svih zaposlenih zahvalim i ne samo njima već i svim kreditorima, povjeriocima i poslovnim partnerima koji su vjerovali i dalje vjeruju u “Plantaže”.

Da li će ove godine biti nekih novih proizvoda “Plantaža”? Da li planirate osvajanje nekih novih tržišta i učešće na međunarodnim sajmovima? Da li imate neke novo poslovne planove?

”Plantaže” su kompanija koja raspolaže ogromnim resursima i potencijalima. Novom poslovnom strategijom mi smo definisali kratkoročne i dugoročne planove i ciljeve razvoja, modernizacije i unapređenja portfolija, proizvodne djelatnosti i poslovanja. Diversifikacija proizvodnje će, pored osnovne djelatnosti, a to je proizvodnja vina i prirodnih rakija, omogućiti “Plantažama” da koristeći postojeće resurse u značajnoj mjeri uvećaju svoje prihode.

Ako govorimo o konkretnim novitetima u ovoj godini, u našim podrumima već imamo spremno nekoliko proizvoda iz domena voćnih rakija, vinjaka i likera i uvjeren sam da ćemo, kao što je to slučaj sa našim maslinovim uljem, koje je za kratko vrijeme osvojilo ne samo domaće već i regionalna tržišta, novim etiketama vina koje su rasprodate, i ovim proizvodima opravdati očekivanja potrošača. Njima smo posebno zahvalni jer je njihovo povjerenje jedan od najvećih kapitala ove kompanije.

Osvajanje novih tržišta je zadatak na kom stalno i intenzivno radimo, pa vjerujemo da će u narednoj godini naši proizvodi postati dostupni i na nekim novim tržištima. Kao i ranijih godina, učestvovaćemo na svim značajnijim domaćim i regionalnim sajmovima, a ukoliko okolnosti dozvole i na nekoliko velikih sajmova svjetskog renomea.

Da li su “Plantaže” ušle u reprogram poreskih obaveza? Koliko one sada iznose i kako je planirano njihovo izmirenje?

”Plantaže” su ušle u reprogram poreskih obaveza. Međutim, kako je prethodnih dana to najavio premijer, sa Vladom Crne Gore je načelno dogovoreno da se pitanje poreskog duga riješi kompenzacijom za zamljište. Na današnji dan, dospjeli poreski dug iznosi oko 11 miliona eura. Očekujemo da će pokrenuta inicijativa biti završena u narednih 30 dana.

Kompanija ima dio zemljišta koje sada nije u funkciji osnovne djelatnosti. Da li planirate njegovu prodaju ili korišćenje u druge namjene, kako bi se rješili makar dijela dugova i obaveza iz prethodnog perioda?

Kompanija posjeduje veliko zemljište u neposrednoj blizini glavnog grada. Značajne površine zemljišta nijesu privedene namjeni, a određene površine su uzurpirane. Dio novca od prodaje imovine će biti upotrijebljen za servisiranje starih naslijeđenih dugova prema kreditorima, jedan dio će biti reinvestiran, a najmanji dio će biti usmjeren za servisiranje ostalih obaveza. Što se tiče uzurpiranog zemljišta, u narednom periodu ćemo intenzivno započeti proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa uzurpatorimaVjerujemo da ćemo rješavanjem ovih problema u značajnoj mjeri smanjiti, a možemo slobodno reći i prepoloviti nagomilane i naslijeđene obaveze iz prethodnog perioda, što će nam omogućiti da se fokusiramo na investicione i razvojne projekte.

Od suđenja za “fabriku briketa” očekuju pravedan ishod

Da li imate informacije šta se dešava u slučaju afere “fabrika briketa”? Kada se može očekivati početak suđenja i da li će se “Plantaže” pridružiti krivičnom gonjenju osumnjičenih članova bivše uprave? Da li je moguće da kompanije od odgovornih nadoknadi štetu koja joj je pričinjena?

Istraga je u toku i neka nadležni organi radi svoj posao. Ne želim da prejudiciram ishod postupka i u potpunosti poštujući prezumpciju nevinosti, ne možemo pojedinačno komentarisati ulogu istih. U zavisnosti od ishoda, mi ćemo se u skladu sa tim dalje određivati. U ovom trenutku, fokusirani smo na oporavak kompanije i njenu novu perspektivu razvoja. U svakom slučaju, vjerujem da će ishod biti pravedan za sve.

Kumovali smanjenju poreza za poljoprivredne proizvođače

Skupština je usvojila izmjene Zakona o porezu na nepokretnost kojim se poreska stopa umanjuje za 70 odsto na zemljište i objekte koji se koriste u poljoprivredi. Koliko će ovo pomoći “Plantažama” s obzirom na to da plaćate vrlo visoke poreske obaveze opštinama Tuzi i Podgorica?

Kompanija “13. jul – Plantaže” podnijela je Vladi Crne Gore i svim poslaničkim klubovima inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti, kojim bi se, kao što ste rekli, poreska stopa na zemljište i objekte koji se koriste u poljoprivredi umanjila za 90%. Skupština je usvojila izmjene kojim se poreska stopa umanjuje za 70%. Vjerujemo da je ovim urađena velika stvar za “Plantaže” i sve poljoprivredne proizvođače u Crnoj Gori, jer je to značajna olakšica i stimulativna mjera ne samo za našu kompaniju, već i za kompletan sektor, imajući u vidu da je poljoprivreda djelatnost od opšteg javnog interesa.

Izvor: Vijesti.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *