#OkvirPomoći: Pronašli smo pobjedničke održive ideje u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori

Dodajte komentar

U projektu #FrameOfHelp učestvovalo je čak 300 kompanija, sa kojima je NLB Grupa tražila održiva rešenja za izazove budućnosti. Među njima, žiri prvog nivoa najprije je izabrao 10 finalista sa svakog tržišta na kojem posluje NLB, a potom je međunarodni ekspertski žiri izabrao tri najbolja među njima, i to: kompaniju ANTEJA ECG svetovanje d.o.o. iz Slovenije, Montex Elektronika iz Crne Gore i Smart Watering Solutions d.o.o. iz Srbije.

Oduševljeni smo i ponosni što je naš projekat #OkvirPomoći podstakao refleksiju i diskusiju o održivoj budućnosti našeg matičnog regiona, Jugoistočne Evrope, štaviše, pronašli smo i kompanije koje će pomoći u ostvarivanju tog cilja. Projekat je pokazao da ne manjka ljudi sa odgovornim i dalekosežnim načinom razmišljanja i ljudi koji svojim djelovanjem pokušavaju da obezbijede bolji kvalitet života. Sudeći po idejama i inovacijama kompanija koje su učestvovale u projektu, nemamo čega da se plašimo za održivu budućnost“, rekao je CEO NLB d.d. Blaž Brodnjak prilikom saopštavanja i čestitanja regionalnim dobitnicima projekta.

NLB Grupa je pripremila sponzorska sredstva u iznosu od 100.000 EUR za tri regionalna pobjednika (prvorangirani projekat dobiće 50.000 EUR,  drugoplasirani projekat 30.000 EUR, a trećeplasirani 20.000 EUR), dok im je konsultantska kuća Deloitte ponudila 8 sati besplatnih stručnih savjeta o uspješnom uvođenju održivog poslovanja u strateške i operativne procese kompanije.

Ko su kompanije koje će ostvariti svoju viziju uz pomoć NLB Grupe?

  1. Mjesto: ANTEJA ECG: Rješenje leži u cirkularnoj ekonomiji, a vještačka inteligencija je ključ

Slovenačka kompanija ANTEJA ECG razvila je alat za generisanje održivih lanaca vrijednosti – Value Chain Generator (VCG. AI) koji koristi vještačku inteligenciju i velike baze podatke za stvaranje novih lanaca i povezivanje zainteresovanih strana u regionu i šire. “VCG. AI spada direktno u oblast cirkularne ekonomije, jer povezuje tokove materijala, sirovina, poluproizvoda, otpada, kao i inpute i outpute između zainteresovanih strana u raznim industrijama, te na taj način gradi održive lance vrijednosti”, kažu iz ove kompanije.

Svojim rešenjem žele da obezbijede 30.000 tona manje emisije CO2 i više od 100.000 tona manje otpada za pet godina.

  1. Mjesto: Smart Watering Solutions: Fokusiran na potrošnju vode i proizvodnju hrane

Srbijanska kompanija Smart Watering Solutions usmjerila je svoje napore za održivu budućnost na održivu proizvodnju hrane, konkretno na razvoj automatizovanih sistema za navodnjavanje koji rade uz pomoć senzora i mobilne aplikacije, a pored doprinosa snabdijevanju hranom, obezbjeđuju i uštede u potrošnji vode.