MEP analiza Otvorenog Balkana: PKCG da prati i preporuči zaštitu konkurentnosti crnogorske ekonomije u regionu

1 komentar

Vlada Crne Gore bi trebalo da povjeri Privrednoj komori Crne Gore da prati razvoj inicijative Otvoreni Balkan i promptno priprema preporuke u vezi daljih koraka ka zaštiti konkurentnosti crnogorske ekonomije u odnosu na region.

To je jedna od tri ključne preporuke koju je u Ministarstvo ekonomskih poslova istaklo u Analizi o prednostima i manama učešća u regionalnoj inicijativi „Otvoreni Balkan“, objavljenoj na Internet stranicama tog ministarstva. Riječ je o dokumentu koji je uradio konsultant Mirko Đuković, inače doktorand na Centralno-evropskom univerzitetu u Beču, a nastao uz podršku The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) i u ime njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

U analizi se ističe da je „za sada je teško procijeniti ekonomske parametre koji ukazuju na rast ekonomija u regionu kao rezultat integrisanja u okviru Otvorenog Balkana“, dok je to opipljivo i vidljivo za ostale regionalne projekte i za procesa EU integracije. Zbog toga ukazuju na potrebu „opreznog praćenja tržišta i objektivnog rasta BDP država u regionu“, te „procijene na koji način bi se ulazak u inicijativu odrazio na BDP Crne Gore“, posebno na njene građane.

„Ukoliko je najveći benefit sloboda kretanja koja bi se ogledala u potpunom uklanjanju barijera, onda bi valjalo osigurati mehanizme zaštite crnogorskih proizvoda na domaćem tržištu prije svega, a onda i mehanizme zaštite odlaska radne snage koja već uveliko migrira u EU“, ističe se u analizi.

Izvršna vlast takođe, prema preporukama, takođe treba da „unaprijedi mehanizme saradnje kroz već postojeće preuzete obaveze iz regionalnih inicijativa u oblasti ekonomije, pod okriljem EU“.