Triglav Grupa: Za devet mjeseci povećan obim poslovanja, dobit na prošlogodišnjem nivou

Dodajte komentar

Grupa Triglav je u ovogodišnjim zaoštrenim uslovima poslovanja ostvarila dobre devetomjesečne rezultate. U odnosu na uporedni period prošle godine povećala je ukupne prihode za 10 posto na 1.241,1 miliona eura, ostvarila povoljnu vrijednost kombinovanog koeficijenta od 89,5 posto i ostvarila 89,2 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 3 posto manje nego u uporednom periodu prošle godine. Ove godine na to su uticali povećan obim poslovanja, uspješno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim uticajima iz okruženja, kao i intenzivniji odštetni zahtjevi i negativni prinosi na finansijska ulaganja. Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procjenjuje, da će ove godine ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava, da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih uticaja iz poslovnog okruženja. U narednoj godini očekuju je veoma zaoštreni uslovi poslovanja, u kojima će dosljedno sprovoditi svoje razvojne strateške aktivnosti, povećavati obim poslovanja, zadržati finansijsku snagu i poslovati sigurno i profitabilno.

 Dobit prije oporezivanja. Grupa Triglav je u devet mjeseci 2022. godine ostvarila 89,2 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 3 posto manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pritom je rekao: »I u Triglavu osjećamo uticaj pogoršanog ambijenta uz visok rast inflacije i nepovoljnu situaciju na međunarodnim finansijskim tržištima, što prvenstveno utiče na štetni dio našeg poslovanja, troškove i prinose na ulaganja. Uspješno se nosimo sa zaoštrenom situacijom zahvaljujući timu od preko 5.200 saradnica i saradnika. Čvrst poslovni model nam je omogućio, da zadržimo finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu, da povećamo  obim poslovanja i ostvarimo dobit prije oporezivanja koja je približna onoj koja je ostvarena u istom periodu prošle godine.«

U Grupi procjenjuju, da će ciljna dobit na godišnjem nivou biti ostvarena, ali s obzirom na trenutnu situaciju ističu rizike njenog ostvarenja u prvobitno planiranom rasponu. »Negativni faktori iz poslovnog okruženja značajno jačaju, a njihov dalji razvoj do kraja godine ne može se procijeniti sa adekvatnim stepenom pouzdanosti,« istakao je Andrej Slapar.

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Ukupni prihodi Grupe Triglav povećani su za 10 posto u odnosu na uporedni period prošle godine na 1.241,1 milion eura, a u njihovom sastavu obim zaračunate bruto premije osiguranja (1.147,7 miliona eura) povećan je za 9 posto. Grupa je ojačala premiju u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima osiguranja. U Sloveniji je rast premije iznosio 6 posto, što je jedan postotni bod iznad rasta tržišta, izvan Slovenije na tržištima Adria regije 12 posto i na međunarodnim tržištima 19 posto. Ostali prihodi od osiguranja (46,1 milion eura) porasli su za 21 posto, dok su ostali prihodi Grupe (47,3 miliona eura) porasli za 35 posto, uglavnom su to prihodi od upravljanja imovinom i prodaje investicionih nekretnina.

Odštetni zahtjevi su bili intenzivniji nego u istom periodu prošle godine. Obračunati bruto iznosi odštenih zahtjeva povećani su za 16 posto na 604,0 miliona eura. Na njih je uticao povećan obim portfelja osiguranja, kao i ukidanje ograničenja zbog pandemije, poskupljenja materijala i usluga zbog inflacije, te povećano prisustvo događaja prirodnih masovnih odštetnih zahtjeva. Njihova procijenjena vrijednost je 29,4 miliona eura, pri čemu je najveći dio (21,1 milion eura) odštetnih zahtjeva u Sloveniji zbog nevremena s gradom i olujnim vjetrom. Uprkos tome, kombinovani koeficijent imovinskog i zdravstvenog osiguranja iznosio je vrlo povoljnih 89,5 posto, slično kao u istom periodu prošle godine, što je rezultat povoljnog razvoja rezervi za odštetne zahtjeve koje su formirane u prethodnim periodima, a posebno pažljivo tokom pandemije.

U odnosu na isti period prošle godine, bruto operativni troškovi povećani su za 10 posto na 269,1 milion eura. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Dosadašnji rast troškova bio je jednak rastu ukupnih prihoda, čime smo uspješno održavali koeficijente troškova na uporedivom nivou sa istim periodom prošle godine.« Troškovi su se povećali uglavnom zbog inflacije (npr. troškovi materijala i usluga), povećanog obima poslovanja (npr. troškovi pribavljanja osiguranja zbog većeg broja zaključenih osiguranja) i realizacije strateških aktivnosti (npr. amortizacija zbog ulaganja u informatičku tehnologiju).

Osiguravajuće-tehničke rezerve su na kraju devet mjeseci iznosile 3.199,9 miliona eura, što je slično kao i na kraju prošle godine. »Upravljanje rezervacijama na odgovarajući način koordiniramo sa poslovnom dinamikom i prirodom rizika neizvršenja obaveza. Ovogodišnji povoljan razvoj rezervi za odštetne zahtjeve formiranih prethodnih godina uspješno nadoknađuje rast odštetnih zahtjeva i troškova, koji nastaju zbog veće aktivnosti stanovništva i privrede, veće inflacije i drugih uticaja okoline,« rekao je Uroš Ivanc.

Investicioni portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Ukupan investicioni portfelj Grupe Triglav, uključujući investicijske nekretnine i ulaganja u pridružena društva, smanjen je za 11 posto na 3.266,9 miliona eura u odnosu na kraj 2021. godine, zbog odnosa na finansijskim tržištima, a njegovi prinosi su bili negativni. Konzervativni sastav portfelja nije se značajno promijenio, ali je naglasak i dalje na visokokvalitetnim i međunarodno diversifikovanim investicijama. Obim sredstava stranaka, kojima se upravlja u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje, takođe je smanjen za 11 posto na 1.362,4 miliona eura.

Održivi razvoj (ESG). Grupa Triglav nastavlja da integriše faktore održivog razvoja u svoje djelovanje. Tako je u odnosu na kraj prošle godine obim održivih investicija sa fiksnim prihodom povećan za 13 posto na 231,8 miliona eura, a njihovo učešće u portfelju obveznica već predstavlja 10,4 posto. Triglav takođe brine o vidljivosti i adekvatnom informisanju o svom održivom razvoju, zbog čega učestvuje u odabranim međunarodnim inicijativama (inicijative UN PSI, UNEP FI i PCAF, standardi održivosti GRI i SASB, izvještavanje CDP).

Poslovni plan Grupe Triglav za 2023. godinu. Očekivanja za narednu godinu karakteriše veoma visok stepen neizvjesnosti u poslovnom okruženju, što proizilazi iz daljeg razvoja geopolitičke situacije, stanja na energetskim tržištima, makroekonomske slike i epidemijskih uslova. U 2023. godini Grupa Triglav očekuje dodatno zaoštrene uslove za svoje poslovanje, u kojima planira poslovati sigurno i profitabilno.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Planiramo da ostvarimo između 95 i 110 miliona eura dobiti prije oporezivanja u zahtjevnoj 2023. godini prema postojećem izvještajnom okviru. Njegova planirana visina je nešto niža od ovogodišnje planirane, a pošli smo od trenutno dostupnih projekcija i procjena uslova poslovanja. I u 2023. ćemo pojačati obim poslovanja, planiramo premiju osiguranja u rasponu od 1,5 do 1,6 milijardi eura. Istovremeno ćemo osigurati visok nivo profitabilnosti osiguravajućeg dijela poslovanja postizanjem kombinovanog koeficijenta imovinskog i zdravstvenog osiguranja ispod 94 posto. Kao vodeća osiguravajuća-finansijska grupa u Sloveniji i Adria regionu, planiramo dalje jačati svoju poziciju na postojećim tržištima, a mogućnosti ćemo tražiti na tržištima Evropske unije direktno po principu slobodnog protoka usluga i preko partnerskih veza. I dalje ćemo težiti racionalizaciji troškova poslovanja, uspješnom upravljanju rizicima, finansijskoj stabilnosti i održavanju visokih kreditnih rejtinga priznatih agencija za kreditni rejting. Naša politika dividendi ostaje nepromijenjena i nastojat ćemo da dionica Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore. U svom djelovanju dosljedno ćemo slijediti naše strateške smjernice, posebno stvaranje kvalitetnog i jedinstvenog iskustva stranaka, te daljnji razvoj uslužno orijentiranih poslovnih modela i ekosistema koji se bave međusobno povezanim potrebama stranaka i uvođenjem inovativnih procesa uz pomoć savremenih tehnologija.«

Triglav Grupa na crnogorskom tržištu

Lovćen Grupa, koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen Auto, tokom tri kvartala 2022. godine, održala je vodeću poziciju u Crnoj Gori. Ukupna bruto fakturisana premija Lovćen Grupe iznosila je 31,8 miliona eura i bilježi rast za 6 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U segmentu neživotnih osiguranja premija se povećala za 7 posto, a u segmentu životnih osiguranja 5 posto.

Tržišno učešće je u devet mjeseci ove godine smanjeno za 1,8 procentnih poena u odnosu na isti period prošle godine, pa sada iznosi 38,4 posto. Učešće Lovćen osiguranja u bruto premiji neživotnih osiguranja iznosi 41,6 posto, što je za 1,8 procentna poena niže u odnosu na isti period prošle godine, dok je udio premije Lovćen-životnih osiguranja u ukupnoj bruto premiji životnih osiguranja iznosio 23,9 posto što je za 1,4 procentna poena niže u odnosu na prošlogodišnji period.

»I u trećem kvartalu ove godine, zahvaljujući cijelom timu Lovćen grupe od preko 380 zaposlenih, uspješno održavamo lidersku poziciju na tržištu osiguranja. Odgovornim pristupom uz dosljedno sprovođenje strateških aktivnosti, ostvarili smo dobre rezultate kojima opravdavamo povjerenje naših osiguranika, a daljim razvojem modernih usluga želimo im pružiti dodatnu podršku i unaprijediti korisničko iskustvo.« – izjavio je izvršni direktor Lovćen osiguranja Matjaž Božič.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *