Potencijal za saradnju sa respektabilnim luksemburškim kompanijama

Dodajte komentar

Crna Gora ima veliki potencijal za privlačenje respektabilnih evropskih kompanija i investitora čija je namjera širenje biznisa, poručeno je sa poslovnog foruma u Luksemburgu koji su organizovale privredne komore Crne Gore i zemlje domaćina.

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić istakla je da je u Luksemburgu više od 10.000 crnogorskih građana, koji u ovoj državi prepoznaju povoljan ambijent za život i rad. Kao primjer povoljnog biznis ambijenta u Crnoj Gori, navela je renomiranu kompaniju “Artec 3D” iz Luksemburga, koja je proširila svoje poslovanje na našu zemlju i otvorila novu evropsku kancelariju u Baru.

Prema njenim riječima, u posljednjih pet godina robna razmjena sa Luksemburgom bila je na veoma niskom nivou, a ukupne investicije iz ove zemlje od 2017. do 2021. godine iznose 31,1 milion eura, što ukazuje da postoji veliki prostor za unapređenje.

“Poseban interes za saradnju postoji u oblasti poljoprivrede – prevashodno u proizvodnji organske hrane, šumarstvu, ribarstvu i proizvodnji vode, te u turizmu po kojem smo prepoznati – posebno u oblasti zdravstvenog i rehabilitacionog, kao i sportskog turizma. Posljednje godine takođe jasno ukazuju na interes za saradnju u oblasti energetike, osobito u obnovljivim izvorima energije i upravljanju otpadom, i naravno na polju informaciono-komunikacionih tehnologija”, kazala je predsjednica Drakić.