MANS: Rebalans budžeta skriva predizbornu potrošnju od oko 16 miliona eura

Dodajte komentar

U rebalansu Budžeta su skrivena povećanja potrošnje od oko 16 miliona eura koja mogu biti od uticaja na birače u predizbornoj kampanji za lokalne izbore, saopštili su iz MANS-a.

Kako su kazali, Vlada predlaže Rebalans Budžeta sa obrazloženjem da se njime koriguju efekti programa Evropa sad. Međutim, njime se predviđaju dodatna zapošljavanja vrijedna preko 2,7 miliona eura, isplate fizičkim i pravnim licima od 4,5 miliona, i povećanje budžetske rezerve za skoro devet miliona eura za koje nije dato nikakvo obrazloženje u opisu rebalansa.

“U rebalansu nema obrazloženja za povećanje troškova kojima se u toku izborne kampanje povećava broj zaposlenih ili angažovanih lica u ukupnom iznosu od preko 2,7 miliona eura, i to neto zarada od skoro 900 hiljada eura, ugovora o djelu od preko 700 hiljada eura, ostalih naknada oko 600 hiljada eura, i konsultantskih usluga od preko 500.000 eura”, ističu u saopštenju.

Kako dodaju, u nekoliko organa dolazi do povećanja neto zarada na osnovu preraspodjela unutar njihovih budžeta, pa u rebalansu nema nikakvog obrazloženja za te promjene. Te institucije uključuju Upravu prihoda i carina kod kojih se povećavaju neto zarade za skoro 300 hiljada eura, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa rastom od preko 160 hiljada, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa preko 150 hiljada i Uprava za šume sa 100 hiljada eura većim neto zaradama.

“Slična je praksa i sa ugovorima o djelu gdje se iz obrazloženja rebalansa ne vidi da institucije vrše preraspodjelu svojih budžeta i povećavaju te izdatke u toku izborne kampanje. Tako je Ministarstvo finansija predvidjelo preko 240 hiljada eura veće isplate za ugovore o djelu nego u važećem budžetu, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 120 hiljada više, a Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma preko 73 hiljade eura. Slijedi Ministarstvo odbrane sa povecanjem preko 52 hiljade eura, Ministarstvo kapitalnih investicija i Služba Predsjednika Crne Gore sa po 50 hiljada eura, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 40 hiljada eura, Kabinet Predsjednika Vlade i Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore sa po oko 15 hiljada eura”, dodaju u saopštenju.