Osobe koje rade manje plaćen posao imaju veće šanse da u starosti imaju demenciju

Dodajte komentar

Istraživači sa Univerziteta Kolumbijaustanovili su vezu između niskih plata u srednjim godinama i kognitivnog pada u starijoj dobi, otkrivši da su oni koji su zarađivali manje u životu doživeli pad kognitivnih sposobnosti pamćenja nakon penzionisanja.

„U Sjedinjenim Državama, federalna minimalna plata je ostala 7,25 dolara po satu od 2009. Iako je ekonomski rast od tada porastao, rast plata – posebno onih na poslovima sa niskim platama je usporen tokom vremena, a minimalna plata nije pratila inflaciju“, pišu istraživači u studiji, predstavljenoj u utorak na Međunarodnoj konferenciji Alchajmerove asocijacije 2022. i koja će biti objavljena u American Journal of Epidemiology. „Niske plate su potencijalno problem javnog zdravlja, jer je niži socioekonomski status determinanta brojnih negativnih zdravstvenih ishoda. Ipak, za sada ne postoji značajna literatura koja ispituje odnos između niskih plata i zdravlja.”

Da bi to ispitali, istraživači su pogledali Studiju o zdravlju i penzionisanju – istraživanje Univerziteta u Mičigenu među Amerikancima starijim od 50 godina zajedno sa njihovim supružnicima koje se prikupljaju svake dvije godine – i intervjuisali učesnike rođene između 1936. i 1941. Istraživači su ispitivali njihove podatke o platama tokom srednjih godina (1992-2004) i njihovih rezultata pamćenja u starijoj dobi (2004-2016) do smrti, napuštanja studije ili završnog ispitivanja, sprovedenog 2016. Otkrili su da svakih 10 godina ljudi sa niskim platama doživljavaju još jednu godinu kognitivnog pada.

„U poređenju sa pojedincima koji ‘nikada’ nisu imali niske plate, oni sa ‘povremenim’ ili ‘održivim’ niskim platama su vjerovatnije bili žene, crnci i rođeni na jugu, imali su manje godina obrazovanja i niže ukupne prihode domaćinstva, a manje je vjerovatno da će imati visokokvalifikovana zanimanja ili roditelje sa 12+ godina obrazovanja“, zaključili su istraživači iz svoje studije. „Naši nalazi sugerišu da su pojedinci sa trajnom izloženošću niskim platama doživjeli nešto više od jedne dodatne godine starenja na svakih 10 godina. Drugim riječima, količina kognitivnog starenja koju su tokom perioda od 10 godina doživjeli pojedinci sa istorijom stalnog zaposlenja sa niskim platama bila bi jednaka onoj koju su oni što nikada nisu zaradili niske plate doživjeli za otprilike 11 godina.

Kako studija ističe, iako ne postoji mnoštvo literature koja istražuje kako niske plate utiču na kognitivno zdravlje, postoje studije koje posmatraju njegove efekte na druge, indirektnije načine. Istraživači ukazuju na studije koje sugerišu da je nizak prihod domaćinstva u srednjim godinama povezan sa “većom demencijom, smrću uzrokovanom demencijom, kognitivnim funkcijama i subjektivnim kognitivnim padom”.

Znamo, na primjer, da strukturne sile kao što su rasna ili polna diskriminacija mogu gurnuti određene demografske grupe u zapošljavanje sa niskim platama i da pretjerano predstavljaju radnu snagu sa niskim platama. Takođe znamo da postoje razlike između učestalosti poremećaja povezanih sa uzrastom između tih grupa i drugih sa višim prihodima. I kao što autori takođe ističu, već neko vrijeme je poznato da poslovi „niskih vještina“ ili nisko plaćeni poslovi mogu da nametnu zdravstvene rizike, od kojih neki uključuju „izloženost toksičnosti, povrede i stres na poslu“ zajedno sa zdravstvenim ishodima poput “depresivnih simptoma, gojaznosti i hipertenzije” koji sve ubrzavaju kognitivni pad.

„Pokazivanje da niske plate negativno utiču na zdravlje moglo bi da pruži smjernice za politiku – kao što je povećanje federalne minimalne plate na 15 dolara po satu, što ostaje problem u Kongresu – koje imaju za cilj da poboljšaju status prihoda radnika srednjih godina“, piše u istraživanju. „Trenutno više od 53 miliona radnika zarađuje niske plate, a udio onih koji zarađuju niske plate među radnicima starosti od 18 do 64 godine porastao je u posljednje dvije decenije. Imajući u vidu smanjenu kupovnu moć minimalne zarade tokom vremena, zajedno sa sve većim udjelom onih sa niskim primanjima, značajan dio današnje radne snage u SAD se suočava sa ekonomskim poteškoćama.

Izvor: Vice

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *