Račune krije 3.500 javnih funkcionera i službenika

Dodajte komentar

Od 6.348 javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju obavezu da Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) dostavljaju izvještaj o imovini i prihodima, njih čak 3.500 nije dalo saglasnost da im se provjeravaju bankovni računi. To pokazuju podaci ASK u koje je Dan imao uvid, a sudeći premauporednoj statistici, sve je manje lica na pozicija-
ma odlučivanja koja su spremna da im se detaljnije provjeri imovina.

“Kada je u pitanju pristup računima kod poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija, saglasnost za pristup računima data je u ukupno 47,2 odsto dostavljenih redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini, odnosno 2.848. Vođenje evidencije javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini prema podacima iz baze podataka Agencije, obavezu dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini ima 4.778 javnih funkcionera i 1.570 državnih službenika”, navode u ASK, na čijem je čelu Jelena Perović.

Poređenja radi, kada je u pitanju pristup računima kod poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija, u toku 2021. saglasnost za pristup računima data je u ukupno 50,10 odsto dostavljenih redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini. U 2020. taj procenat je iznosio više i to 53,5 odsto. Kako idemo unazad, procenat je zvanično veći. Tako je 2017. godine saglasnost da im se kontrolišu računi dao 71 odsto funkcioner i 75 odsto državnih službenika. Već godinu kasnije taj broj je smanjen na 60 odsto javnih funkcionera i 68,5 državnih službenika, da bi na kraju 2019. bilo svega 57 odsto javnih funkcionera, te 65 procenata državnih službenika koji su dozvolili da im se kontrolišu bankovni računi. Kada je osnovana ASK, tadašnji direktor Sreten Radonjić je tvrdio da je čak 80 odsto funkcionera bilo dalo saglasnost za kontrolu bankovnih računa.