Novi poziv za prodaju akcija EPCG: Umjesto 8,63 sada traže 7,33 eura

1 komentar

Elektroprivreda Crne Gore raspisala je danas novi javni poziv za blok prodaju sopstvenih akcija, ali sa nižom cijenom u odnosu na prethodnu koja je završena 1. avgusta.

I ovog puta pozivaju na otkup 11.813.238 akcija EPCG, s tim što je minimalna cijena po akciji sa 8,63 eura snižena na 7,33 eura što navode kao “fer tržišnu cijenu po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija”, a ponude se mogu dostaviti do 12. avgusta u 10 sati.

U javnom pozivu se da će se odabir najpovoljnije ponude sprovesti putem nadmetanja sa potencijalnim kupcima koje uzmu učešće po uslovima iz javnog poziva.

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu MW ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500 miliona eura ili Investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u posljednje tri godine, kapital od najmanje milijardu eura, i ulaganje u energetski sektor minimalno 100 miliona u zadnjih pet godina.

“Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od dana otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vrijednosti sopstvenih akcija iz tačke 2 javnog poziva”, piše u javnom pozivu.

Kako se navodi, u slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanje ugovora o kupovini akcija, EPCG će izabranom kandidatu istu aktivirati.

Stoji i da u postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaja poreza i doprinosa.

Tekst javnog poziva se u odnosu na prvi poziv za prodaju akcija razlikuje samo u značajno manjem iznosu koji ovog puta traže, te – naravno – u datumu kada će aukcija biti održana.

“Komisija za izbor specifičnog kupca u postupku otuđenja sopstvenih akcija zadržava pravo da izmjeni, promijeni ili poništi javni poziv u bilo koje vrijeme”, piše u pozivu.

Kako se navodi, u slučaju odustajanja prvorangiranog-boljerangiranog ponuđača od svoje ponude, EPCG će prihvatiti da sa sljedećim rangiranim ponuđačem zaključi ugovor.

Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici, najavljeno je za 12. avgust u deset sati u Nikšiću.

Podsjećamo, na prethodni javni poziv niko se nije javio a jedina tada zainteresovana kompanija bila je Shanghai Electric Power, većinski vlasnik vjetroparka Možura.

Bankar.me

Podijeli ovaj članak
1 Komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *