Evropa planira izgradnju nove balkanske energetske rute?

Dodajte komentar

Evropa ulaže u mrežu za prenos struje 240 milijardi eura, pri čemu se planira gradnja nove mreže prema Srbiji i Bosni i Hercegovini, a hrvatski aduti su interkonekcije Ernestinovo-Sombor i Lika-Banjaluka, piše Jutarnji list.

U nastavku priprema za potpuno odbacivanje ruskog gasa iz vlastitih potreba za energijom, Evropska unija planira da uz pomoć zemalja, koje sada nisu njene članice, poveća do 2040. kapacitete svoje prenosne mreže električne energije kroz 141 investiciju ukupne procijenjene vrednosti od 240 milijardi eura.

Kako se navodi u planu Evropskog udruženja operatora prenosne mreže (ENTSO-E), kapacitet dalekovoda, kablova i ostale opreme za prenos struje širom Starog kontinenta povećao bi se za 142 gigavata električne energije, za 43.000 novih kilometara mreže, uz 1,6 miliona novih radnih mjesta kao jedan od rezultata tih ulaganja.