Katastar upisao državu kao vlasnika Solane, na osnovu mišljenja Vladinog Savjeta

Dodajte komentar

Uprava za katastar i državnu imovinu, područna jedinica (PJ) Ulcinj, upisala je pravo svojine na ime države Crne Gore rješenjem te područne jedinice, a na osnovu mišljenja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte iz novembra prošle godine. To su juče kazali “Danu” iz Uprave za katastar, na osnovu ostavljenih informacija od strane PJ Ulcinj. Na čelu Uprave za katastar je Koča Đurišić, dok je na čelu PJ Ulcinj Dževdet Čaprići.

Mišljenje Savjeta za privatizaciju doneseno prošle godine, već je bilo pred Upravnim sudom, a i ponovo će, nakon odluke Vrhovnog suda. Naime, Savjet je lani, dok je na njegovom čelu bio Zdravko Krivokapić, donio mišljenje da za akcije Solane nije plaćena tržišna naknada, te da akcionari te firme, među kojima je Eurofond najveći, nemaju pravo svojine nad zemljištem u Ulcinjskom polju. Do sada su imali pravo korišćenja. Nakon toga je stečajna uprava Solane koju vodi Žarko Ostojić podnijela tužbu Upravnom sudu u vezi sa mišljenjem Savjeta, međutim, Upravni sud je ocijenio da mišljenje Savjeta nije upravni akt, pa je tužba odbijena kao nedozvoljena. Vrhovni sud je nedavno donio odluku, kojom je ukinuo rješenje Upravnog suda i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Upravni sud, prema našim informacijama, još nije zakazao ročište na kojem će donijeti odluku.

Dakle, država je postala vlasnik skoro 15 miliona kvadrata zemljišta na osnovu mišljenja Savjeta, o kojem se sud još nije izjasnio. To naravno, nije sporno, ali može biti ukoliko sud donese presudu da mišljenje nije doneseno u skladu sa propisima.

Iz Uprave za katastar, odnosno PJ Ulcinj, su precizirali da je na državu upisano pravo svojine 17. decembra prošle godine, saglasno odredbi člana 419. stav 2. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima (Sl.list CG br. 19/09), a na osnovu Mišljenja Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije broj: 01-186/3 od 18. novembra 2021. godine, tako što je na nepokretnostima upisanim u A listu lista nepokretnosti broj 182 KO Ulcinjsko Polje, odnosno zemljištu u B listu RO Solana “Bajo Sekulić” Ulcinj, brisana kao korisnik sa 1/1 idealnog dijela, i kao vlasnik zemljišta je sada upisana Država Crna Gora – kao nosilac prava svojine sa 1/1 idealnog dijela, a Vlada Crne Gore kao nosilac prava raspolaganja sa 1/1 idealnog dijela.

Država je upisana kao vlasnik skoro 15 miliona kvadrata Solane 30. juna, dok se zgrade vode na Solanu, kao korisnika. Pitali smo da nam pojasne zašto je to tako.

– Rješenjem Uprave za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica broj: 919-686/2021-SL. od 17.12.2021. godine dozvoljen je upis prava svojine na ime Država Crna Gore samo u odnosu na zemljište, a ne i u odnosu na objekte tako da postojeći objekti i dalje ostaju upisani na ime Solane “Bajo Sekulić” Ulcinj, što je u skladu sa odredbom čl. 419. stav 2. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima (Sl. list CG br. 19/09) kojom je propisano da zemljište za koje u postupku privatizacije ili stečaja nije plaćena tržišna naknada ostaje u svojini države na kome vlasnici objekta imaju pravo preče kupovine ili pravo prečeg zakupa – pojasnili su iz Uprave.

Zbog ovakve odluke katastra, stečajni upravnik Solane je najavio tužbu Upravnom sudu, dok su akcionari najavili da će tužbom tražiti preko 200 miliona, jer je ovom odlukom potvrđeno da im je država izdala akcije bez pokrića.

Potvrdili da je MF odbilo žalbu stečajne uprave

“Dan” je u subotu objavio da je država upisana kao vlasnik skoro 15 miliona kvadrata zemljišta Solane, te da o tome nije obaviješten stečajni upravnik. Iz Uprave su potvrdili naše pisanje, da je Ministarstvo finansija odbilo žalbu stečajne uprave i precizirali da je taj vladin resor rješenjem broj: 05-2-48/1-2022 od 15.06.2022.godine odbilo kao neosnovanu žalbu Solane “Bajo Sekulić” AD Ulcinj u stečaju izjavljenu protiv Rješenja Uprave za katastar i državnu imovinu-Područna jedinica broj: 919-686/2021-SL. od 17.12.2021.godine. Time je i potvrđeno rješenje Uprave.

STečajni upravnik Žarko Ostojić nam je kazao da nije dobio rješenje Ministarstva finansija.

– Rješenje Ministarstva finansija je dostavljeno punomoćniku Solane “Bajo Sekulić” AD Ulcinj u stečaju advokatu Slobodanu Smoloviću iz Podgorice, i Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – naveli su iz Uprave.

Akcionari spremaju tužbe nakon što je država upisana kao vlasnik Solane

Izvor: Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *