Tivat nema problema zbog projekta “Evropa sad”

Dodajte komentar

Opština Tivat jedina je od 24 opštine koja prema zvaničnim podacima Vlade nema problema sa manjim prihodima od poreza na dohodak fizičkih lica, odnosno prireza tom porezu. Stoga neće dobiti novčanu kompenzaciju smanjenih prihoda po tim osnovama, a koje su nusprodukt ekonomskog programa “Evropa sad” kojeg je usvojila bivša Vlada premijera Zdravka Krivokapića.

Proizilazi to iz Vladine “Informacije o naknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i maj 2022. iz sredstava tekuće budžetske rezerve”, koja je usvojena u petak na posljednjoj sjednici.

Iz tekuće rezerve opštinama je opredijeljeno za ovu godinu 15 miliona za pokriće gubitaka zbog projekta “Evropa sad”.

Vlada je, koristeći podatke lokalnih samouprava i Direktorata za državni trezor, procijenila da su po osnovu smanjenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica u periodu april-maj ove u odnosu na uporedni period prošle godine opštine izgubile 1.803.035 eura. Minus se po tom osnovu kreće od 887 eura smanjenog prihoda u opštini Gusinje do 475.433 eura koliko je izgubila opština Pljevlja. Jedina crnogorska oština koja nije imala gubitaka po ovom osnovu je Tivat gdje su prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica u aprilu i maju ove godine iznosili 100.258 eura i bili za 8.603 eutra veći nego u uporednom periodu lani. Ista situacija je i kada su u pitanju prihodi lokalnih uprava od prireza porezu na dohodak fizičkih lica gdje je u periodu april-maj ove godine samo Tivat u plusu, ostvarivši ukupna prihod od 190.17 eura što je za čak 77.660 eura više nego u istom periodu lani.

”U ovim prohodima ove godine bolji smo nego lani, ali situacija nije toliko optimističnma koliko bi se na prvi pogled iz ovih Vladinih podataka moglo zaključiti. Naime, kada je prirez porezu na dohodak fizičkih lica u pitanju, u obračun je ušao naš prošlogodišnji rezultat koji je bio osjetno niži od uobičajenog, a zbog mjera podrške koje je loklalna uprava Tivta tada davala lokalnoj privredi na prevazilaženju ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa zbog kojih lani nismo naplaćivali prirez porezu na dohodak fizičkih lica lokalnim poslodavcima za periode godine kada oni nisu mogli raditi zbog mjera koje su tada bile na snazi”, objasnio je za “Vijesti” sekretar za finansije Opštine Tivat Jovan Brinić.

Po osnovu manje naplaćenog prireza porezu na dohodak fizičkih lica zbog “Evrope sad” u aprilu i maju ove godine, sve crnogorske opštine ne računajući Tivat imale su ukupno 988.715 eura manje prihoda u odnosu na uporedni period lani. Gubici se kreću od 2.980 eura u Gusinju do maksimalnih 466.475 eura u Podgorici. Kompenzacije koje će iz tekuće budžetske rezerve biti uplaćene opštinama zbog ovih gubitaka kreću se od 15.901 euro koliko će dobiti opština Herceg Novi, do maksimalnih 584.499 eura koliko će dobiti Pljevlja. U ove iznose uračunata je i kompenzacija koju će 17 opština koje su korisnice novca Egalizacionog fonda, manje dobiti zbog umanjenih prihoda tog fonda po osnovu smanjenja poreza na dohodak fizičkih lica po “Evropi sad”.

Ukupno će država svim opštinama izuzev Tivta, uplatiti 3.477.677 eura iz tekuće budžetske rezerve u svrhu nadomještanja razlike u ostvarenju prohoda za mjeseca april i maj 2022. uslovljene izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Izvor: Vijesti.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *