Bilansi “Plantaža” dobra osnova za oporavak kompanije

Dodajte komentar

Kompanija 13. Jul-Plantaže predala je danas Upravi prihoda i carina bilanse za 2021. godinu, koji, kako kažu u tom preduzeću, pružaju objektivan i realan prikaz poslovanja u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, čime je stvorena dobra osnova za dalji oporavak kompanije.

“Bilansi za 2021. godinu ocjenjuju se kao kvalitativno najbolji bilansi u prethodnoj deceniji, za koje se očekuje pozitivno mišljenje eksterne revizije bez rezerve, što je, ujedno, bila polazna tačka za iskazivanje stvarnog stanja u kompaniji i sastavljanja završnog računa, što nažalost nije bila praksa u prethodnom periodu”, saopšteno je iz Planataža.

Plantaže su, pojašnjavaju, u odloženom roku, uz prethodnu saglasnost Uprave prihoda i carina, dostavile bilanse za prošlu godinu, iz razloga zahtjevne procedure unosa i knjiženja reprocjene stalne imovine kompanije, koja je posljednji put rađena 1992. godine.

Na osnovu proknjiženih svih bilansnih pozicija, kako u bilansu stanja tako i uspjeha, kao važnim se ističu sljedeće činjenice:

  • Stalna imovina firme u bilansu stanja na 31.12.2021. godine iznosi 410 miliona, i višestruko je veća u odnosu na kraj 2020. godine, kada je stalna imovina vrijedjela 74 miliona eura. Ovaj rezultat je i posljedica uknjižavanja devet miliona kvadrata zemlje, koja do 2021. godine nije evidentirana u poslovnim knjigama kompanije. Dakle, vrijednost stalne imovine Plantaža je bitno promijenjena, te novoj upravi daje za obavezu odgovornog i racionalnog upravljanja, isključivo, u interesu kompanije. Reprocjenu vrijednosti stalne imovine uradila je jedna od četiri najcijenjenijih revizorskih kuća na svijetu Ernst&Young.
  • Ukupna vrijednost aktive kompanije u 2021. godini iznosi 465 miliona eura, što je, takođe, značajno više u poređenju sa 2020. godinom kada je ista iznosila 134 miliona eura.
  • Vrijednost kapitala 386 miliona eura je preko četiri puta veći iznos u odnosu na kraj obračunskog perioda 2020. godine.
  • Bilans novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti bio je pozitivan preko jedan milion eura u odnosu na prethodnu godinu kada je bio negativan 1,3 miliona. Napominjemo da je dobavljačima u 2021. godini plaćeno gotovo milion eura više nego godinu ranije, te da je ključna redukcija odliva (nekoliko miliona) u troškovima zarada.
  • Vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje (rinfuz vina) i gotovih proizvoda korigovana je u 2021. godini. Naime, obračun zaliha je urađen u skladu sa računovodstvenim standardom (MRS2), čime je pozicija zaliha za navedenu godinu svedena na realno stanje. Vrijednosti zaliha je u 2021. godini iskazana na negativan iznos od 4,15 miliona eura, prvi put u posljednjih nekoliko godina, što je dalo efekat na umanjenje poslovnih prihoda, kao i povećan iznos gubitka u neto rezultatu.
  • Prihodi od prodaje u 2021. godini iznose oko 23 miliona eura, što je gotovo pet miliona bolji rezultat u odnosu na 2020. godinu.
  • Troškovi koji su proknjiženi u bilansu uspjeha odnose se nabavnu vrijednost prodate robe i troškove materijala u iznosu od 8,7 miliona eura, ostala poslovna terećenja (amortizacija i rezervisanja) u iznosu od 3,39 miliona eura, troškove zarada u bruto iznosu 10,5 miliona eura i ostale rashodi iz poslovanja (manjkovi i viškovi, rashodi raniji perioda) u iznosu od 2,16 miliona eura. Optimizacija je najviše ostvarena na poziciji troškova zarada koji su u 2021. godini manji za 1.3 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu.
  • Čišćenje bilansa zahtijevalo je radikalne poteze, te je uprava kompanije u 2021. godini priznala i terećenja prethodnih perioda, koji su se reflektovali na poslovni rezultat na kraju 2021. godine kojim je iskazan gubitak 20 miliona eura. Tačnije, na teret prethodnih perioda (zbog efekata reprocjene i promjene obračuna vrijednosti zaliha) Plantaže su u bilansima morale da iskažu preko 13 miliona eura negativnih efekata na neto rezultat kompanije.
  • Čišćenjem bilansnih pozicija u 2021. godini kompanija se oslobodila starih terećenja i na ovaj način stvorila dobru polaznu osnovu za bilanse 2022. godine, u kojima će biti iskazan poslovni i neto rezultat ostvaren samo u toku tekuće poslovne godine.
  • Konsolidacija likvidnosti firme je trenutno najteži zadatak, naročito u prvih pet mjeseci poslovanja kada su svake godine iznosi priliva znatno manji od nužnih i potrebnih odliva. Samo u decembru prošle godine bilo je 1,2 miliona eura prinudnih naplata potraživanja od strane opštine Tuzi, OMP Engineering-a kao i dodatnih povjerioca. Takođe, konstantne blokade računa od strane zaposlenih, koji imaju potraživanja po osnovu sudskih presuda, dodatno otežavaju poslovanje kompanije.

“Uprkos brojnim izazovima koji po više osnova opterećuju poslovanje, proizvodni procesi u kompaniji se odvijaju planiranom dinamikom, kako u vinogradima tako i u preradi. Kompanija je u prvih pet mjeseci ostvarila bolji rezultat kako u prihodima od prodaje, tako i prilivima za gotovo 1,5 miliona eura, posmatrano u odnosu na isti obračunski period prethodne godine”, kayali su iz kompanije.

Tvrde da ostvareni rezultati ukazuju na pozitivna kretanja, koja su rezultat niza strateških odluka nove uprave kompanije, kojima će se uz neophodnu i adekvatnu pomoć države na duži rok obezbjediti poslovanje na samoodrživim principima i doprinijeti pozitivnoj transformaciji jednog od najznačajnijih crnogorskih brendova.

“U narednom periodu prioriteti rada uprave usmjereni su na: izradu nove komercijalno-razvojne strategije kompanije, uspješno okončanje pregovora sa ministarstvom finansija u cilju saniranja poreskog duga kompanije, reprogram kreditnih obaveza kompanije kod svih kreditora, prodaju zemljišta koja, nije niti će biti privedena namjeni kako iz osnovne tako i dopunske djelatnosti kompanije, kao i ostvarivanje pozitivnog EBITDA rezultata”, zaključuju u Plantažama.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *