Žugić: Bankarski sistem se pokazao stabilnim i otpornim na šokove

Dodajte komentar

Bankarski sistem Crne Gore pokazao se izuzetno stabilnim i otpornim na šokove, što je potvrđeno u brojnim ocjenama međunarodnih institucija, poput Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), kazao je guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić.

Iz CBCG je saopšteno da su, u okviru redovnih godišnjih proljećnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke (SB) održani su sastanci predstavnika Centralne banke sa zamjenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem, direktorom MMF-a za Evropu Alfredom Kamerom i izvršnim direktorom Holandsko-belgijske konstituence Polom Hilbersom.

Na sastanku sa Lijem, kako se navodi, Žugić je ukazao na eksterne izazove ekonomske i finansijske stabilnosti u Crnoj Gori.

On je istakao da je eksterna provjera kvaliteta aktive potvrdila stabilnost bankarskog sistema.