Grupa Triglav u 2021: Rekordni rezultati, jačanje poslovanja i snažan rast profita

Dodajte komentar

Usvojena ažurirana strategija do 2025

Prema nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je u 2021. godini povećala svoje ukupne prihode na 1,46 milijardi eura (povećanje od 10% u odnosu na prethodnu godinu) i ostvarila dobit prije oporezivanja od 132,6 miliona eura (povećanje od 46% u odnosu na prethodnu godinu). Dobri rezultati dolaze iz tehničkog dijela poslovanja i upravljanja imovinom klijenata u zajedničkim fondovima i individualnom upravljanju. Grupa Triglav je ostvarila rast premije u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima na kojima posluje, dok je učvrstila svoju poziciju na većini tržišta. U 2021. Grupa je ponovo dobila visoku ocjenu “A” od priznatih bonitetnih agencija. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, koje kompanija kontinuirano prati, ponovo je poraslo u 2021. godini i dostiglo najviši izmjereni nivo do sada. Grupa je poslovala na način orijentisan na razvoj i na klijente, što ostaje jedan od ključnih pravaca u revidiranoj strategiji do 2025. godine.

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA. Po nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je u 2021. godini dostigla 132,6 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 46 posto više nego godinu ranije. Dobit prije oporezivanja iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja iznosila je 100,4 miliona eura (indeks 131), dok je dobit od finansijskih ulaganja iznosila 24,5 miliona eura (indeks 188). Dobit neosiguravajućih društava Grupe dostigla je 7,8 miliona eura (1,4 miliona eura godinu ranije). Neto dobit na kapital iznosi 12,5 posto.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ovim povodom izjavio: »Prošle godine smo poslovali u okruženju i dalje aktuelne pandemije Covid-19, pojačane konkurencije i pod uticajem kretanja na tržištima kapitala koja su ostala nepovoljna u pogledu prihoda od kamata. Pokazali smo svoju otpornost, fleksibilnost i dosljednost u implementaciji strateških usmjerenja. Dobri rezultati, koji su iznad planiranih, dolaze iz osiguravajuće-tehničkog dijela našeg poslovanja i upravljanja imovinom klijenata. Tržišni smo lider u Adria regionu, a u 2021. godini dodatno smo učvrstili svoju poziciju na većini tržišta. Održali smo svoju finansijsku snagu i od bonitetnih agencija S&P Global Ratings i AM Best ponovo smo dobili visoku ocjenu “A” sa stabilnim srednjoročnim izgledima. Naši klijenti su zadovoljni našim radom, što su i potvrdili najvišim ocjenama do sada. Naš tim od preko 5.200 zaposlenih je takođe izrazio visok nivo zadovoljstva, i iskreno im se zahvaljujem na saradnji i uspješnom radu.”

OSIGURAVAJUĆE-TEHNIČKI DIO POSLOVANJA. Ukupni prihodi  Grupe Triglav su porasli za 10 posto na 1.455,1 milion eura. U njihovom sastavu se istom stopom rasta povećao i obim zaračunate bruto premije (1.353,0 miliona eura). Uz disciplinovano preuzimanje rizika osiguranja i fokus na klijente, Grupa je ostvarila rast premije u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima. Premija neživotnog osiguranja veća je za 12 posto, premija životnog i penzijskog osiguranja za 8 posto i premija zdravstvenog osiguranja za 1 posto. U Sloveniji je rast iznosio 4 posto, što je jedan procentni poen iznad tržišnih kretanja, a na tržištima izvan Slovenije 15 posto. Na međunarodnom tržištu rast premije je iznosio 40% i uključuje rast premije naplaćene po principu slobodnog kretanja usluga i premije za aktivno poslovanje reosiguranja.

Obim bruto šteta Grupe Triglav u iznosu od 736,6 miliona eura ne odstupa značajno od prethodne dvije godine. Na njih je uticao višegodišnji rast portfelja osiguranja i događaji prirodnih masovnih šteta, koji su bili manje izraženi nego godinu ranije. Na dinamiku štetnog dijela poslovanja u 2021. godini uticala je i pandemija Covid-19, koja je uzrokovala manju učestalost šteta za neke vrste osiguranja i povećanje šteta za druge zbog poremećaja pojedinih usluga u prethodnoj godini. Kombinovani količnik imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe dostigao je vrlo povoljnu vrijednost od 88,9 posto. Njegovo poboljšanje je posljedica poboljšanog štetnog količnika i količnika troškova, odnosno veći rast neto prihoda od premija od rasta neto nastalih šteta, kao i povećanje ostalih prihoda od osiguranja i smanjenje neto rashoda za bonuse i popuste.

Ukupni konsolidovani bruto operativni troškovi Grupe Triglav iznosili su 333,4 miliona eura. Njihovo povećanje od 9% proizlazi uglavnom iz rasta troškova osiguranja, digitalizacije i ulaganja u informacionu tehnologiju.

U odnosu na prethodnu godinu Grupa je formirala 5% više tehničkih rezervi (3.198,7 miliona eura). Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav, je objasnio: „Pored povećanog obima poslovanja, na dobre tehničke rezultate uticala je relativno manja učestalost šteta i povoljan razvoj štetnih rezervi formiranih prethodnih godina. Kao i uvijek, upravljali smo našim tehničkim rezervama konzervativno i razborito.”

INVESTICIONI PORTFELJ I IMOVINA POD UPRAVLJANJEM. Kao što se i očekivalo, niske kamatne stope uticale su na prinose na investicioni portfelj Grupe. Njegova vrijednost je porasla za 5 posto na 3.668,5 miliona eura. Grupa nije značajno mijenjala konzervativni sastav portfelja i aktivno je prilagođavala udjele pojedinih razreda ulaganja kroz aktivno ulaganje u cilju postizanja visokog kreditnog rejtinga cjelokupnog portfelja. Upravljanje imovinom klijenata u zajedničkim fondovima i individualno upravljanje bilo je uspješno zbog situacije na finansijskim tržištima i neto priliva. Obim imovine klijenata povećan je za 33 odsto na 1.539,3 miliona eura. Grupa Triglav jedan je od vodećih upravljača imovine u investicijskim fondovima u Sloveniji sa 31,8% tržišnog udjela.

ORIJENTACIJA NA ODRŽIVOST (ESG). Grupa Triglav je opredijelila svoje strateške održive ambicije do 2025. godine i u cilju održivog razvoja stvara dugoročno stabilnu osnovu za profitabilno i sigurno poslovanje, promoviše tranziciju u održivo društvo i smanjuje svoj uticaj na klimatske promjene. Uključivanjem najboljih globalnih ESG praksi u poslovanje, želi imati vodeću ulogu u regionu.

Početkom ove godine Zavarovalnica Triglav je postala potpisnica načela Ujedinjenih nacija za održivo osiguranje (UN PSI) i time se pridružila Finansijskoj inicijativi Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP FI). Takođe je postala potpisnik inicijative PCAF (»Partnership for Carbon Accounting Financials«), koje ima za cilj da osigura da politike finansijske industrije budu u skladu sa onima iz Pariskog sporazuma. Grupa je poboljšala način javnog objavljivanja podataka sa ESG dodavanjem objava prema održivim računovodstvenim standardima (SASB) i standarda Globalne inicijative za izvještavanje (GRI).

IMPLEMENTACIJA POLITIKE DIVIDENDI. Osiguravajuće društvo svoju politiku dividende smatra čvrstom obavezom prema svojim akcionarima i provodi je kako je utvrđeno. I 2021. godine na to je uticala situacija pandemije Covid-19 i povezani zahtjevi regulatora osiguranja. Zavarovalnica Triglav im je izašla u susret i bila u mogućnosti da isplati dividendu u 2021. godini, što je predstavljalo 53% konsolidovane neto dobiti Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu i omogućila akcionarima prinos od dividende od 5%.

FOKUSIRANOST NA KLIJENTE. U svom poslovanju u 2021. godini Grupa je zadržala značajan razvojni zalog. U obje djelatnosti, osiguranju i upravljanju imovinom, pojačala je fokus na klijente i svoje korisničko iskustvo, koje želi da bude izuzetno i jedinstveno na sve načine i u svim procesima, proizvodima i kompanijama Grupe Triglav. Nastavila je sa uvođenjem novih, jednostavnih i fleksibilnih proizvoda (npr. modularno osiguranje), proširila je spektar asistencijskih usluga, olakšala ugovaranje osiguranja i prijave šteta, proširila komunikacijske kanale prema kupcima i nadogradila funkcionalnost web aplikacija za korisnike u obje aktivnosti. U skladu sa svekanalnim pristupom, povezala je tradicionalne kanale distribucije sa novim (digitalna prodaja, jačanje bankarskih kanala, mobilni operateri) i uvela je hibridni način prodaje (istovremena mogućnost prodaje na daljinu i ličnog kontakta). Dugoročna konkurentska prednost Grupe je nadogradnja osiguravajućih i finansijskih proizvoda asistencijom i pratećim uslugama, koje su podržane savremenim informacionim i digitalnim rješenjima. U takvim poslovnim ekosistemima radi zajedno sa partnerskom mrežom izvođača i nadograđuje ih u nekoliko oblasti kako bi sveobuhvatno zadovoljila potrebe kupaca.

U skladu sa planiranom geografskom diverzifikacijom poslovanja, Grupa je sklopila nova strateška partnerstva i kroz njih započela poslovanje u Poljskoj i Danskoj, čime je proširila svoje dosadašnje prisustvo u Grčkoj, Italiji, Norveškoj i Holandiji. Ovi oblici poslovanja, koji su trenutno još uvijek nematerijalni po obimu premije, važni su sa razvojne tačke gledišta.

STRATEGIJA DO 2025[2]. Osvježenom strategijom Grupa Triglav nastavlja sa razvojnim aktivnostima u pravcu svoje digitalne transformacije i razvoja uslužno orijentisanih poslovnih modela i ekosistema. Planirano poslovanje Grupe Triglav, vodeće osiguravajuće i finansijske grupe u Adria regionu, ostaje profitabilno i sigurno. U strateškom periodu planira povrat na kapital od 10% (ROE) i 2025. godine ukupne prihode koji će premašiti 1,6 milijardi eura. Održivom orijentacijom poslovanja Grupa ostaje razvojno orijentisano okruženje za zaposlene, povezana sa partnerima i stabilna, sigurna i isplativa investicija za investitore. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, rekao je: „U poslovnu 2022. ušli smo sa osvježenom strategijom do 2025. godine. Njome smo postavili ambiciozne strateške orijentacije i ciljeve koji se nadograđuju i prate našu misiju stvaranja sigurnije budućnosti za sve naše zainteresovane strane.”

[1] Podaci se temelje na nerevidiranim podacima o poslovanju Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav u 2021. godini. Izraženi indeksi ili brojčana poređenja pokazuju poređenje s 2020. godinom.

[2] Planirane vrijednosti su zasnovane na izgledima, očekivanjima o događajima i okolnostima i prognozama kojima je društvo raspolagalo u trenutku izrade plana i strategije. Stvarni rezultati, operacije i događaji mogu značajno odstupiti od planiranih.

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *