Raste broj korisnika mobilne telefonije, MTEL i dalje lider

Dodajte komentar

Analiza tržišta telekomunikacija za jul. 2021. godine

Na kraju jula 2021. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.191.898 što odgovara penetraciji od 192,23%. U odnosu na prethodni mjesec broj korisnika mobilne telefonije je veći za 7,83%, a u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika je veći za 12,15%.

Od ukupnog broja korisnika 54,36% (647.892) su postpaid korisnici, dok je prepaid korisnika 45,64% (544.006).

Od ukupnog broja 1.191.898 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je mobilni operator Mtel 425.493 korisnika, Crnogorski Telekom 383.239, a Telenor 383.166 korisnika ili procentualno:

  1. Mtel 35,70%,
  2. Telekom 32,15%
  3. Telenor 32,15%.

Od ukupnog broja 647.892 postpaid korisnika Telekom je imao 256.620, Mtel 216.274, Telenor 174.998, a od ukupnog broja 544.006 prepaid korisnika Telenor je imao 208.168, Mtel 209.219, a Telekom 126.619.

Učešće postpaid i prepaid korisnika, kao i učešće pojedinih operatora mobilne telefonije u ukupnom broju korisnika prikazani su na sljedećim graficima: