Na današnji dan prije 120 godina počela sa radom Prva nikšićka novčana zadruga

Dodajte komentar

Knjaz Nikola dao je zvaničnu podršku osnivanju Prve nikšićke štedionice na današnji dan prije 120 godina.

Zagovornik osnivanja Prve nikšićke novčane zadruge, koja je bila prva bankarska ustanova u Knjaževini Crnoj Gori, bio je Joco Petrović, čuveni finansijski stručnjak tog vremena.

Osnivačka skupština održana je 6. januara 1901. godine, a na njoj su usvojena Pravila Štedionice, koja su se sastojala od 71. člana. Knjaz Nikola I Petrović dao je 5. marta 1901. zvaničnu podršku osnivanju štedionice, a tadašnji predsjednik Državnog savjeta Božo Petrović potpisao je rješenje kojim su odobrena Pravila usvojena na osnivačkoj skupštini.

„Cilj je Štedionice da u narodu razvija i potpomaže štednju i da povoljnijem kreditom unapređuje trgovinu i rad u zemlji. Prema tome, ova će primati od svakoga ušteđeni novac na priplod i davaće zajmove na određenu dobit“, bilo je navedeno u Pravilima.

O tome koliko je namjera osnivanja Štedionice bila duboko ozbiljna govori i postojanje više upravnih tijela: Glavna skupština, Upravni odbor sa ravnateljstvom i Nadzorni odbor. Ravnateljstvo je predstavljalo poslovodni dio Upravnog odbora, a sačinjavalo ga je pet osoba (poslovođa, blagajnik, kontrolor i dva zamjenika).

Štedionica je promijenila ime u Nikšićka kreditna banka 1914. godine, kada je odlučeno da se osnovni kapital poveća na 1.000 kruna. Iste godine došlo je do izbijanja Prvog svjetskog rata, pa je banka obustavila poslovanje, koje je obnovljeno 1923.

Prekid u radu dogodio se tokom Drugog svjetskog rata, nakon kojeg je banka nastavila poslovanje u okviru sistema Narodne banke Jugoslavije, a 1966. se banka transformirala u Komercijalnu banku Nikšić, a 1978, u okviru Investicione banke Titograd, bila formirana Nikšićka osnovna banka. Nikšićka banka je u radu dobila značajnu samostalnost u poslovanju kada je konstituisala organe upravljanja i značajno učestvovala u ukupnim investicionim i drugim aktivnostima privrede regiona.

Nakon ujedinjenja svih osnovnih banaka u Crnoj Gori u jednistveni sistem, postala je članica Montenegrobanke Titograd, 1990. godine. Već 1992. Nikšićka osnovna banka se izdvaja iz sistema Montenegrobanke, i postaje samostalna pod nazivom Nikšićka banka d.d. Nikšić.

Kako je naziv Nikšićka banka asocirao na banku lokalnog značenja, 2007. godine, taj naziv je promijenjen i u novom, punom nazivu, glasio je Prva banka Crne Gore Akcionarsko Društvo Podgorica – osnovana 1901. godine. Namjera izmjene naziva bila je da se očuva tradicija i zadrži podsjetnik na razvoj bankarstva u Crnoj Gori.

Izvor: Portal Analitika

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *