Ukupni gubici Ulcinjske rivijere milion eura

Dodajte komentar

Revizorska kuća “Racio-Mont” dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje finansijske iskaze o poslovanju hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera, prema kojima je lani ostvarila gubitak u iznosu od oko 143,5 hiljada eura.

Prošlogodišnji gubitak je za oko 14 odsto veći u odnosu na 2018, kada je iznosio 125,3 hiljade eura.

Ukupni akumulirani gubici, prema podacima iz bilansa stanja, iznose oko million eura.

Revizor je dao mišljenje sa rezervom jer za nekretnine, postrojenja i opremu preduzeće nije radilo naknadno odmjeravanje imovine u skladu sa računovodstvenim standardom IAS/MRS 16. Ukazano je, između ostalog, da preduzeće zajedno sa Vladom treba da riješi pravni statusa 868.587 kvadratnih metara zemljišta koje je u ulcinjskoj katastarskoj opštini Donji Štoj, kao i da usaglasi katastarske evidencije sa Upravom za imovinu u vezi sa ispravnosti posjedovnih listova.

Iz sličnih razloga “Racio-Mont” je dao mišljenje sa rezervom i na finansijske izvještaje Ulcinjske rivijere za 2018. godinu.

Oni su konstatovali da su revizijski dokazi koje su pribavili dovoljni i adekvatni da pruže osnovu za mišljenje sa rezervom.

Skrenuli su posebno pažnju da je u toku 2018. data saglasnost Skupštine akcionara HTP-a za upis hipoteke prvog reda za građevinske objekte koji su izdati pod zakup kompaniji “Karisma Hotels Adriatic Montenegro” i koji su pod hipotekom u korist CKB i Erste banke za kredite koje je “Karisma” uzela od tih banaka u iznosu od 11,5 miliona eura.

Revizor ukazuje da postoje značajne neizvjesnosti u vezi sa kontinuitetom poslovanja usljed pandemije koronavirusa.

“Procjene su da će pandemija imati značajan negativan uticaj na poslovanje u 2020. godini, kako preduzeće dominantno generiše prihode koji će biti pogođeni novonastalom situacijom. Uticaj globalne pandemije će se ogledati kroz negativan uticaj na prihode i profitabilnost preduzeća u 2020”, piše u izvještaju.

Prošlogodišnji poslovni prihodi su iznosili 1,73 miliona eura i bili su više nego prepolovljeni u odnosu na 2018. godinu. Isto se lani desilo i sa poslovnim rashodima koji su iznosili 1,68 miliona i bili značajno manji u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili 3,59 miliona eura.

Kompanija je prošle godine zapošljavala prosječno 79 radnika.

Vlada i Ulcinjska rivijera su ugovor o zakupu dijela imovine, na period od 30 godina potpisali sa “Karismom” 25. septembra 2017. godine. Tada su izdati hoteli “Olimpik” i “Belvi”, koji su u međuvremenu rekonstruisani i modernizovani. U okviru starog, većinski državnog preduzeća ostalo je nudističko naselje Ada i ruinirani auto-kamp “Neptun”

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *