Naplata neefikasna, zakon kasni godinama

Dodajte komentar

Član Senata Državne revizorske institucije (DRI) Branislav Radulović kazao je da je sistem nadzora u oblasti igara na sreću u Crnoj Gori neefikasan i da nužno potrebne izmjene Zakona o igrama na sreću kasne godinama, prenosi Dan.

Dan je juče objavio intervju sa bivšim direktorom Uprave za igre na sreću Ilijom Vukčevićem, koji je kazao da je važeći zakon zastareo i sadrži rješenja koja ne odgovaraju postignutom stepenu razvoja sistema igara na sreću koji na globalnom nivou predstavlja jednu od najkompleksnijih i najsofisticiranijih ekonomskih sfera.

Radulović je istakao da je DRI identifikovala probleme u tom sektoru, da je prošle godine uradila izvještaj, te da subjekti revizije nisu realizovali četiri od deset preporuka.

Kada se DRI bavila revizijom efikasnosti inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara nasreću?

Državna revizorska institucija (DRI) identifikovala je probleme u oblasti priređivanja igara na sreću i u 2019. godini sprovela i objavila reviziju efikasnost inspekcijskog nadzorau oblasti priređivanja igara na sreću. DRI je, nakon sprovedenog postupka revizije, ocijenila da sistem inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću nije u dovoljnoj mjeri efikasan.

Šta je najvažniji nalaz te revizije?

Vrhovna državna revizija je ustanovila da Uprava za inspekcijske poslove nije stvorila neophodne pretpostavke za efikasno sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti igara na sreću i to u dijelu nepostojanja dovoljno efikasnog sistema planiranja inspekcijskih kontrola zasnovanog na sistemu analize rizika i pisanim procedurama kojima se utvrđuje način i postupak predlaganja, usvajanja i donošenja planova kontrola.

Takođe, nepostojanja efikasnog vršenja kontrole naročito u dijelu većeg obuhvata kontrole obračuna koncesione naknade od igara na sreću, naplate budžetskih prihoda od igara na sreću, nadzora finansijskog poslovanja u ovoj oblasti i posebno kontrole informacionih sistema, kontrole naplate potraživanja iz depozita, pokretanje inicijative za oduzimanje ugovora o koncesiji u uslovima predviđenim zakonom.

DRI je kao poseban problem identifikovala da Uprava za igre na sreću nije preduzimala sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi obezbijedila pravovremenu i potpunu funkcionalnost sistema onlajn nadzora nad priređivačima igara na sreću i pouzdanu osnovu za uparivanje podataka i vršenje analiza.

Činjenica da u ovoj oblasti se već duže ne donosi novi zakon koji bi dodatno i bolje uredio pitanje priređivanja igara na sreću predstavlja dodatan problem, posebno u dijelu uređenja adekvatnog i efikasnog informacionog sistema za nadzor priređivača igara na sreću.

Koje su najvažnije preporuke revizije i koliko je njih realizovano?

U cilju poboljšanja efikasnosti inspekcijskog nadzora DRI je subjektima revizje izdala ukupno 10 preporuka.

Ministarstvo finansija je djelimično realizovalo izdatu preporuku, dok je Uprava za inspekcijske poslove, do sada, od šest preporuka realizovala samo tri, a Uprava za igre na sreću od dvije jednu preporuku.

Skupštinu ne interesuje rasprava o igrama na sreću

Radulović je kazao da je Izvještaj o reviziji efikasnosti inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću u julu 2019. godine dostavljen nadležnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore.

“Do danas Državna revizorska institucija nije dobila poziv da prisustvuje javnom saslušanju koje bi bilo organizovano u Skupštini na ovu temu”, rekao je Radulović.

Izvor: Dan, CdM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *