Vlada: Isplaćene su ili su u procesu isplate, zarade za 46.790 zaposlenih

Dodajte komentar

Na osnovu odobrenih zahtjeva, na dan 13. maj 2020. godine isplaćene su ili su u procesu isplate, zarade za 46.790 zaposlenih, saopšteno je danas iz Vlade Crne Gore.

Vlada je 14. maja bez održavanja sjednice donijela više ekonomskih odlula.

U saopštenju se navodi da je Vlada razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID19.

“Rezultati programa za period 1-12. maj 2020. godine pokazuju da je 12.905 privrednih subjekata podnijelo zahtjeve. Od ovog broja je u istom periodu odobreno (već je isplaćeno, ili je u procesu isplate) 87 odsto ili 11.234 zahtjeva. Za 302 zahtjeva postupak obrade je u toku ili je zahtijevano dostavljanje dodatne dokumentacije. Na osnovu odobrenih zahtjeva, na dan 13. maj 2020. godine već su isplaćene, ili su u procesu isplate, zarade za 46.790 zaposlenih. Bruto iznos sredstava koji se odnosi na odobrene zahtjeve je 12,09 miliona eura. Subvencije za novo zapošljavanje, za april mjesec, odobrene su za 64 lica. Vlada je donijela zaključke kojima se privrednim društvima i preduzetnicima produžava rok za podnošenje zahtjeva i prigovora na 31. maj 2020. godine za subvencije zarada za april, odnosno na 30. jun 2020. godine za subvencije zarada za maj 2020. godine”, istakli su iz Vlade.

U saopštenju se dodaje da je Vlada juče na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, dala saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Srednjoročnog plana IRF CG A.D. za period 2019 – 2022. godine usljed novonastale situacije izazvane pandemijom koronavirusa.

“Smanjenje svih ekonomskih i privrednih aktivnosti usljed pandemije koronavirusa je dovelo do potrebe adekvatnog odgovora IRF-a, u cilju ublažavanja negativnih efekata na crnogorsku privredu. IRF će u narednom periodu kreirati programe podrške u skladu sa potrebama privrede i ekonomske politike Vlade Crne Gore, a sve u cilju očuvanja postojećih preduzeća, radnih mjesta, kao i pokretanja novih investicija, kako bi se očuvala crnogorska ekonomija. Programi će se kreirati u saradnji sa nadležnim ministarstvima, kako bi se raspoloživi resursi iskoristili na najbolji mogući način. Očekivano povećanje tražnje za adekvatnim progamima finansijske podrške i povećanje kreditne aktivnosti kreće se i do 30 odsto u odnosu na plan”, istakli su iz Vlade.

U saopštenju se navodi da je usvojen i Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2019. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu i predlozima Odluka.

“U Izvještaju se naglašava da je praksa uspješnog poslovanja nastavljena i u prošloj godini koju je IRF završio sa realizacijom 241,4 miliona eura, kroz 516 projekata, čime je plan od 180 miliona premašen za 35 odsto. Tokom desetogodišnjeg poslovanja IRF je plasirao preko milijardu eura, što je omogućilo otvaranje novih i očuvanje postojećih preko 16.000 radnih mjesta”, poručili su iz Vlade.

Usvojena je Informacija o zahtjevima priređivača igara na sreću o potrebi oslobađanja od fiksnog dijela koncesione naknade za priređivanje igara na sreću dok traju mjere zabrane rada.

“Tim povodom, Vlada je utvrdila da od 15. marta do pestanka važenja mjera iz Naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa miruju prava i obaveze koncesionara po osnovu ugovora o koncesiji za priređivanje igara na sreću”, piše u saopštenju Vlade.

Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta – izgradnja magistralnog puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine cca 23 km.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o računovodstvu kojim se uređuje razvrstavanje pravnih lica registrovanih za obavljanje privrednih djelatnosti i djelova stranih društava, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, organizacija računovodstva, sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja, uslovi i način vršenja procjene vrijednosti imovine i druga pitanja od značaja za računovodstvo.

“Osnovni razlog za donošenje Zakona je usklađivanje postojeće regulative sa odgovarajućim direktivama EU. Novim Zakona će se omogućiti unapređenje postojeće legislative iz oblasti računovodstva i finansijskog izvještavanja. Predviđenim zakonskim rješenjem uređuje se i oblast procjene vrijednosti u skladu sa najboljom međunarodnom praksom”, naveli su iz Vlade

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obvezicama za 2019. godinu.

“U Izvještaju je navedeno da je pravo na isplatu godišnje rate u iznosu od 2.159.930,71 eura za prošlu godinu ostvarilo je ukupno 4.130 korisnika prava na obeštećenje. Fond je izdao i 214 potvrda o konverziji novčanog obeštećenja u obveznice u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 1.434.590,00 eura”, kazali su iz Vlade.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *