Zaštita potrošača: Raskid ugovora i za onlajn trgovinu

Dodajte komentar

Potrošačima koji kupuju robu preko interneta uskoro će biti dostupni informativni obrasci o njihovim pravima na jednostrani raskid ugovora zaključenih na daljinu. Iz Ministarstva ekonomije “Vijestima” je objašnjeno da pripremaju dva pravilnika kojima će se regulisati onlajn trgovina, te da je to posebno sada važno zbog njenog porasta u vrijeme pandemije koronavirusa, što traži jasno definisanje prava potrašača i odgovornosti trgovaca.

“U Ministarstvu ekonomije u toku je rad na izradi pravilnika o informativnom obrascu o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora zaključenih van poslovnih prostorija i na daljinu i pravilnika o obrascu za jednostrani raskid ugovora zaključenih van poslovnih prostorija i na daljinu”, kazao je pomoćnik ministra ekonomije Jovo Rabrenović.

Pravilnici se donose na osnovu novina u Zakonu o zaštiti potrošača, koje se primjenjuju od 19. marta.

Iz Ministarstva su objasnili da u slučaju zaključenja ugovora na daljinu i van prostorija trgovca potrošač ima pravo na pravovremenu isporuku proizvoda u roku od 30 dana, osim ako je drugačije dogovoreno sa trgovcem.

“Potrošač ima pravo da dobije potpune informacije koje se, između ostalog, odnose na samog trgovca, proizvod ili uslugu, konačnu cijenu proizvoda ili usluge sa PDV-om, troškove dostave proizvoda, način plaćanja i slično. Potrošač u slučaju onlajn trgovine ima pravo na dvogodišnju garanciju proizvoda, kao da je proizvod kupio u redovnoj trgovini”, objasnio je Rabrenović.

Jedna od najznačajnijih novina prodaje na daljinu je mogućnost za jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe, bez navođenja razloga za raskid. Da bi potrošač mogao da ostvari pravo na jednostrani raskid, mora o toj odluci obavijestiti trgovca prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, faksom ili elektronskom poštom, a može koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora.

“Ako trgovac nije na zakonom propisan način obavijestio potrošača, o pravu na jednostrani raskid ugovora, to pravo potrošača prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid. Pravo na povraćaj novca i raskid ugovora se ne odnosi na sve proizvode i usluge. Pravo na povraćaj novca potrošač neće imati kad npr., kupuje proizvode koji su lako kvarljivi ili kojima brzo ističe rok upotrebe (poput hrane), proizvode napravljenje po mjeri potrošača, hotelske rezervacije za određene datume, usluge iznajmljivanja vozila, kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju jednostranog raskida ugovora, trgovac je dužan da potrošaču vrati novac u roku od 14 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora, dok potrošač ima obavezu da o svom trošku vrati robu natrag trgovcu, osim ako trgovac sam preuzme troškove povraćaja robe. Potrošač odgovara i za umanjenu vrijednost robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe”, kazao je Rabrenović.

Dodao je i da kod prodaje na daljinu, potrošači najčešće postavljaju pitanje u vezi sa tim na koji način mogu raskinuti ugovor, jer im proizvod koji su naručili onlajn ne odgovara.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *