Triglav: Trenutno poslovanje prilagođeno zahtjevnim uslovima

Dodajte komentar

Nadzorni odbor Triglav osiguranja je na sjednici 30.03.2020. godine potvrdio revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2019. godinu. Grupa, koja raspolaže visokom bonitetnom ocjenom „A“, u 120. godini poslovanja, zadržava finansijsku stabilnost i snažnu kapitalizaciju. Prošle godine je poslovala uspješno i postigla 100,9 miliona eura profita prije oporezivanja (indeks 104), stopu od 10,9%-povrata na kapital i 1.184 miliona obračunate premije osiguranja (indeks 111). U trenutno zahtjevnim uslovima  usljed epidemije, poslovanje Grupe se odvija neometano, dok je pružanjeusluga prilagođeno pojedinačnim tržištima. Zbog visoke volatilnosti okruženja, Grupa još uvijek ne može dati pouzdane procjene uticaja trenutnih uslova na njeno poslovanje.

Trenutni uslovi poslovanja

Predsjednik uprave Andrej Slapar: „Naša Grupa se sa ovogodišnjim, zahtjevnim uslovima, suočava iz finansijski stabilne pozicije,  što potvrđuju dobri rezultati u 2019. godini. Naša misija je stvaranje sigurne budućnosti za sve naše članove, pa smo, suočavajući se sa epidemijom, preuzeli preventivne  mjere za zaštitu zdravlja saradnika, klijenata, partnera i drugih članova. Poslovanje teče neometano, tako što za pružanje usluga koristimo rješenja koja smo uspostavljali tokom prethodnih godina, u sklopu strateški planiranih aktivnosti, prije svega uvođenjem  prodajnog pristupa putem unakrsnih kanala i digitalnih rješenja   za bespapirno poslovanje i poslovanje na daljinu. Implementaciju naše strategije, kojoj smo i dalje posvećeni, prilagođavaćemo u odnosu na aktuelne uslove poslovanja. U trenutnim uslovima epidemije i stanju finansijskih tržišta, brižljivo i sveobuhvatno upravljamo rizicima, dok će uticaj krize na ovogodišnji obim poslovanja i rezultate zavisiti, između ostalog, i od njenog trajanja.“

Raspodjela akumulirane dobiti za 2019. godinu i skupština akcionara

Sprovođenje politike dividendi kompanije je podređeno srednjoročnom održivom postizanju ciljne kapitalne adekvatnosti Grupe Triglav, što će biti uzeto u obzir i prilikom formiranja godišnjeg prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o načinu raspodjele akumulirane dobiti za 2019.godinu. Prijedlog će biti formiran i objavljen 23.04.2020. godine, uz poziv za zasijedanje Skupštine akcionara, koja je planirana za 26.05.2020. godine. Kompanija će uzeti u obzir uslove i donesene smjernice i mjere nadležnih institucija, o čemu će akcionari biti blagovremeno obaviješteni.

Uspješno poslovanje u 2019. godini

Grupa je prošle godine postigla za 4 procenata veću profit prije oporezivanja (100,9 miliona eura) i neto profit (83,9 miliona eura) u odnosu na prethodnu godinu. Na dobre rezultate su uticali rast obima poslovanja, disciplinovano preuzimanje rizika osiguranja i više stope povrata na investicije.  Ukupni obim premije je bio viši za 11 procenata u odnosu na prethodnu godinu (1.184,2 miliona eura), a rast premija je postignut u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima. Poslovanje u dijelu šteta se u 2019. godini kretalo u očekivanim okvirima. Kombinovani količnik Grupe je ostao na poželjnih 91,5 procenata. U cilju postizanja troškovne efikasnosti, Grupa je u 2019. godini smanjila učešće operativnih troškova osiguravajuće djelatnosti  u obračunatoj premiji za 1,3 procentna poena na 23,2 procenta. Grupa Triglav, sa svojih jedanaest osiguravajućih kuća zauzima vodeće mjesto u Adria regiji, a krajem 2019. godine je zauzela vodeće mjesto među slovenačkim upravljačima uzajamnih fondova. Obim sredstava u upravljanju u uzajamnim fondovima se povećao za 68 procenata na milijardu eura.

Finansijska stabilnost

Grupa sveobuhvatno savladava rizike, sprovodi konzervativnu i stabilnu reosiguravajuću zaštitu i oprezno upravlja rezervacijama i kapitalom. Kapitalna adekvatnost Grupe na kraju 2019. godine se u odnosu na prethodnu godinu povećala za 7 procentnih tačaka, na 223 procenata. Ciljni raspon, definisan politikom upravljanja kapitalom Grupe Triglav, a po metodologiji Solventnost II, iznosi između 200 i 250 procenata. Grupa adekvatno pripremljena ulazi u teške ekonomske uslove koje je prouzrokovala epidemija na globalnom i regionalnom nivou.

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2019. godinu

Integralni godišnji izvještaj, koji objedinjuje finansijske i nefinansijske pokazatelje, nosi naslov „Tradicija ili budućnost? Spajamo oboje.“ Kao što društvo ističe i u svom izvještaju, u središtu razvojnih aktivnosti su klijenti, sa kojima žele biti doživotni partneri, pa promjene iz okruženja prate uvođenjem modernih rješenja koja vode do finansijske sigurnosti.

Godišnji izvještaj je na slovenačkom i engleskom jeziku dostupan je na internet adresama https://letnoporocilo.triglav.eu/2019 i https://annualreport.triglav.eu/2019.

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *