Srbija: Banke imaju tri dana da ponude dužnicima moratorijum

Dodajte komentar

Sve banke u Srbiji dužne su da svoje interne propise u narednih pet dana usklade sa odlukama NBS koje se tiču moratorijuma, odnosno zastoja u otplati kredita.

NBS je usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika, a moratorijum podrazumijeva zastoj u otplati koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja.

“Banka je dužna da svoje unutrašnje akte uskladi sa odredbama ove odluke u roku od pet dana od dana stupanja na snagu”, navodi se u odluci u kojoj je takođe navedeno da banke ne smiju od dužnika da zahtijevaju naknadu bilo kojih troškova koji se odnose na zastoj otplate.

Kako se navodi u odlukama objavljenim u Službenom glasniku, banka je dužna da u sljedeća tri dana, fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima ponudi zastoj u otplati obaveza tako što će obavještenje o ponudi objaviti na svom sajtu, čime se smatra da je ponuda dostavljena svakom dužniku.

Ako onaj ko duguje za kredit u roku od 10 dana od dana objavljivanja obavještenja na sajtu svoje banke ne odbije ponudu, banka će smatrati da je ponudu o moratorijumu na otplatu prihvatio.

Kako se navodi, svaka banka može dužnicima ponuditi i druge olakšice u vezi sa otplatom potraživanja.

“Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije banka ne obračunava zateznu kamatu na dospjelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.”

Svojim unutrašnjim aktima svaka banka je dužna da, između ostalog, uredi način kako će komunicirati sa dužnicima na koje se ova odluka odnosi, prenosi B92.

Takođe, dužnost banaka je da jednom mesečno Narodnoj banci dostavljaju izvještaje o tome kako sprovode ove mere.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *