Skupi krediti i dugi sudski procesi otežavaju razvoj biznisa

Dodajte komentar

Skupi krediti, naplata potraživanja, dugi rokovi za dobijanje dozvola i duge sudske procedure u privrednim sporovima neki su od najznačajnih problema i biznis barijera sa kojima se susrijeću crnogorski privrednici, saopštioje u intervjuu Pobjedi izvršni direktor Montenegro biznis alijanse (MBA) Milan Dragić.

On je poručio daje neophodno pojačati aktivnosti i angažovanje svih relevantnih subjekata da bi se broj biznis barijera smanjio, naročito onih kojeje najlakše otkloniti, a odnose se na sporost ili nedovoljnu odgovornost pojedinih zaposlenih u javnoj administraciji.

“I dalje je prisutan problem nelikvidnosti i naplate potraživanja. Obezbjeđenje finansijskih sredstava predstavlja problem zbog i dalje skupih kredita i ovom pitanju treba posvetiti posebnu pažnju, jer veoma negativno utiče na razvoj biznisa. Treba nastaviti sa skraćivanjem rokova za dobijanje raznih dozvola i smanjivanjem broja dokumenata i procedura koje sve to prate. Neophodno je ubrzati sudske procedure u privrednim sporovima, posebno u dijelu izvršenja ugovora. Ove barijere pogađaju sve sektore i zato treba što intenzivnije i sveobuhvatnije raditi na njihovom otklanjanju. Biznis je djelatnost od koje zavisi razvoj svake ekonomije i društva u cjelini. Ima li što preče i logičnije nego onima koji stvaraju novu vrijednost obezbijediti optimalne uslove za rad, zato se treba u kontinuitetu angažovati na unapređenju poslovnog ambijenta”, dodao je on.

Prema riječima Dragića, inovativnost je neophodna ako želimo da budemo konkurentni na sve zahtjevnijem inostranom i domaćem tržištu, sa tim u vezi je kvalitet proizvoda i usluga koje se nude.

“Treba nastojati obezbijediti najveću moguću produktivnost kako bi se povećala konkurentnost. Stvarati što podsticajniji poslovni ambijent na mikro i makro nivou je neophodno ako želimo povećati konkurentnost naše privrede. MBA je veoma angažovana u tom pogledu, jer razumijemo značaj konkurentnosti za razvoj ekonomije i, posljedično, za rast standarda naših građana”, navodi on.

Na pitanje kako ocjenjuje poslovni ambijent u Crnoj Gori, Dragić navodi da je u odnosu na prethodni, pogotovo malo dalji period, bez sumnje značajno unaprijeđen.

“Konačno, to je nešto što i zahtijeva prelazak na novi, tržišni način privređivanja. Taj vremenski tok poboljšanja uslova za razvoj biznisa MBA prati već dvadesetak godina, jer smo se prvi u Crnoj Gori počeli aktivno baviti problemom biznis barijera. Gledajući sa te vremenske distance, napredak je više nego očigledan. Ovdje ćemo ukazati na problem koji posebno pogađa početnike u biznisu i na koji oni najčešće ukazuju. Naime, i pored brojnih pogodnosti, za one koji kreću u biznis često nijesu dostupna početna finansijska sredstva, odnosno oni sami moraju da posjeduju finansijska sredstva da bi otpočeli biznis. To je nešto što se mora promijeniti kako bi se pospješio razvoj biznisa, odnosno kako bi se podstakao rast broja preduzetnika. To je tako u razvijenim ekonomijama prema kojima smo s punim pravom okrenuti. Mnogi biznisi koji su realno mogli opstati i ojačati nijesu se mogli održati zbog navedenog problema”, navodi Dragić.

Saradnja sa državnim i organima lokalne samouprave, kako kaže, kreće se uzlaznom linijom i sve se više unapređuje.

“Naravno, sve to može biti i bolje i efikasnije, ali je važno da se pokazuje spremnost da ti odnosi budu što kvalitetniji. Generalno, predstavnici državnih i lokalnih organa sve više uviđaju značaj poslovnih asocijacija za prevazilaženje problema i sve su više spremni da naše sugestije i prijedloge uvaže. Preciznije rečeno, sve nas više doživljavaju kao ravnopravne partnere, što je neopho dan uslov da naši poslovni odnosi dobijaju na kvalitetu. To je veoma važno, jer se na taj način dolazi do najoptimalnijih rješenja za biznis. Obaveza poslovnih asocijacija je da budu poslovno upornije i angažovanije u smislu ostvarenja onoga što predlažu, jer je to u interesu razvoja biznisa, a to znači u interesu našeg ukupnog razvoja. Sigurni smo da će uloga i uticaj poslovnih asocijacija u rješavanju problema s kojima se suočava privatni sektor sve više rasti, kao što je slučaj u najrazvijenijim ekonomijama. Mi nemamo rezervni privatni sektor, zato učinimo sve da postojećem stvorimo optimalne uslove za razvoj, jer jedino takav pristup obezbjeđuje siguran napredak našeg društva i države”, zaključuje Dragić.

Foto: Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *