Duvanski u minusu 958 hiljada eura

Dodajte komentar

Novi duvanski kombinat (NDK), čiji je vlasnik firma Grand internešnel FZE, u prošloj godini je poslovao sa minusom od 958.4 hiljade eura, što je za 125 hiljada manje nego u 2017. godini.

Novi duvanski, koji je preuzela firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), lani je imao tri puta veći poslovni prihod od prodaje u iznosu od 902 hiljade eura, dok su ukupni poslovni prihodi iznosili 1,66 miliona. Poslovni rashodi kompanije čiji je Grand internešnel FZE vlasnik 85 odsto kapitala, lani je imala poslovne rashode od 2,44 miliona, što je skoro dva i no puta više nego godinu ranije. Troškovi materijala su činili trećinu rashoda u iznosu od 817 hiljada, toškovi zarada su bili skoro pola miliona i duplirani su u odnosu na 2017. Rezultat svega je neto gubitak od 958.4 hiljade eura.

Sa minusom od 958,4 hiljade eura, akumulirani gubitak preduzeća, koje su osnovali Vlada i Glavni grad, vlasnici preostalih 15 procenata društva, dostigao je 7,45 miliona eura.

Nekretnine, postrojenja i oprema su na kraju 2018. godine procijenjeni na 16,7 miliona, dok su obrtna sredstva iznosila četiri miliona, od čega zalihe 2,3 miliona. Kapital društva je bio 15,7 miliona, osnovni kapital je iznosio 23,2 miliona, a gubitak 7,45 miliona. Dugoročna rezervisanja i obaveze su iznosile 3,34 miliona, a kratkoročna 1,5 miliona. Ovi podaci su navedeni u revizorskom izvještaju koji je uradila firma Ernst & Jang Montenegro. Revizor je Novom duvanskom kombinatu dao mišljenje sa rezervom, jer nisu mogli da prisustvuju popisu zaliha na 31.12.2017. godine.

-Takođe, nijesmo bili u mogućnosti da se alternativnim procedurama uvjerimo u količinu zaliha na kraju 2017. S obzirom na to da početno stanje zaliha utiče na iskaz o ukupnom rezultatu i na iskaz o tokovima gotovine, nijesmo bili u mogućnosti da odredimo da li su potrebne određene korekcije u vezi sa neto rezultatom prikazanim u iskazu o-ukupnom rezultatu za godinu koja se završila 31. decembra 2018. i sa neto tokovima gotovine iz poslovnih aktivnosti prikazanih u iskazu o tokovima gotovine za isti period, piše u mišljenju revizora.

U izvještaju piše i da je BMJ industriz krajem 2018. godine potpisao ugovor o ustupanju ugovora o dokapitalizaciji sa Grand internešnel FZE, te da je time Grand internešnel preuzeo sva prava i obaveze iz ugovora o dokapitalizaciji potpisanog sa Vladom i Glavnim gradom.U izvještaju je navedeno da je Vlada prodala dio pokretnih stvari, koje su predstavljale dio nenovčanoguloga, za2,3 miliona, te da je društvo na kraju 2017. izvršilo otpis sve opreme utom iznosu.Potraživanja NDK od povezanih lica su na kraju godine iznosila 1,43 miliona. Društvo je u ovoj godini primilo dva rješenja za povraćaj PDV-a naukupan iznos o 89,8 hiljada. Ukupno potraživanje no osnovu više plaćenog PDV-a na dan 31. decembar 2018. iznosi 101,5 hiljada.

-Od ukupnog iznosa realizovanih investicija od 20,55 miliona, u periodu od 15. februara 2016. godine do 31. decembra 2017. godine, odnosno prvog zatvaranja, investirano je 15,96 miliona, piše u izvještaju.

Izvor: Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *