Uniqa grupa: Solidna zarada prije oporezivanja u prvom kvartalu

Dodajte komentar

UNIQA grupa bilježi pozitivan početak 2019. godine, sa zaradom prije oporezivanja od 42,3 miliona eura u prvom kvartalu. Ukupna premija koju je zaračunala UNIQA grupa (uključujući štednju iz životnog osiguranja) smanjila se za 0,4 posto na 1.530,0 miliona eura.

U međunarodnom poslovanju, premije u osiguranju imovine i nezgoda smanjene su za 4,2 posto, premije u zdravstvenom osiguranju povećane su za 20,1 posto, dok su premije životnih osiguranja pale za 9,3 posto.

Na međunarodnom nivou, UNIQA je generisala zaračunate premije (uključujući udjele štednje) u iznosu od 409,7 miliona eura, što je za 4,3 posto manje.

U Austriji je UNIQA u prvom kvartalu 2019. godine zabilježila značajan porast premije za imovinu i nezgode od 3,8%, premije zdravstvenog osiguranja porasle su za 1,8%, dok su premije životnih osiguranja pale za 5,3%.

U Austriji, UNIQA je ostvarila rast zaračunatih premija (uključujući udjele štednje) od 1,0 posto, na 1.108,6 miliona eura.

Investicioni portfolio UNIQA Grupe porastao je za 4% 31. marta 2019. godine u odnosu na kraj prethodne godine od 20.102,7 miliona eura. Prihodi od ulaganja pali su za 28,0% na 100,6 miliona.

U prvom kvartalu 2019. godine, UNIQA je povećala svoj tehnički rezultat za 34,8% na 34,0 miliona eura, prvenstveno zbog većeg obima premija i nižih naknada za životno osiguranje.

Operativni rezultat, s druge strane, smanjen je za 33,7% na 56,1 milion eura. To je rezultat smanjenja prihoda od investicija – izazvanog jednokratnom dobiti od prodaje 47,4 miliona eura u prvom kvartalu 2018. godine.

To je također smanjilo dobit prije oporezivanja od 40,5% na 42,3 miliona eura. Iznos prethodne godine – prilagođen za jednokratnu dobit od prodaje udjela u Casinos Austria Aktiengesellschaft – iznosio je 23,7 miliona eura.

Konsolidovana neto dobit je smanjena za 39,9% na 32,2 miliona eura (1-3/ 2018: 53,6 miliona eura).

“Pozitivni rezultat u prva tri mjeseca 2019. godine je solidna osnova za cijelu godinu. Stoga možemo potvrditi naše izglede: sve u svemu, UNIQA očekuje poboljšanje zarade prije poreza za finansijsku godinu 2019. – prilagođenu za jednokratni efekat prodaje Casinos Austria Aktiengesellschaft – i planira da ponovo poveća isplatu dividende po dionici kao dio UNIQA-ine nepromijenjene progresivne dividendne politike”, komentirao je rezultate Andreas BRANDSTETTER, izvršni direktor UNIQA grupe.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *