Societe Generale donirala didaktičku opremu školama i resursnim centrima

Dodajte komentar

Societe Generale banka Montenegro donirala je novi set didaktičkog materijala osnovnim školama u Crnoj Gori. Radi se o zvučnom „interaktivnom zidu“ koji je namijenjen vježbanju i lakšem usvajanju znanja djece sa smetnjama u razvoju kao i njihovih vršnjaka.

Po preporuci Ministarstva prosvete, ovo didaktičko pomagalo dobile su škole koje imaju značajniji broj učenika sa smetnjama u razvoju: Resursni centar „1.Jun“ u Podgorici, Resursni centar „ Peruta Ivanović“ Kotor, podgoričke škole OŠ „Savo Pejanović“, OŠ „21. Maj”, OŠ „Sutjeska”, OŠ „Milorad Musa Burzan”, OŠ „Vuk Karadžić”, OŠ “Maksim Gorki”, OŠ “Dr Dragiša Ivanović”, OŠ “Vladimir Nazor” , OŠ „Štampar Makarije”, OŠ „Radojica Perović”, OŠ „Vlado Milić”, OŠ “Marko Miljanov”, kao i OŠ “Vuk Karadžić” u Beranama, OŠ “Ilija Kišić “ u Herceg Novom, OŠ “Jugoslavija” u Baru, OŠ “Boško Buha“ u Pljevljima, OŠ „Dušan Korać“ u Bijelom Polju, OŠ “Njegoš“ u Kotoru i OŠ “Olga Golović” u Nikšiću.

Ova akcija dio je kontinuiranog projekta banke koji se već nekoliko godina realizuje u cilju poboljšanja uslova izvođenja nastave u osnovnim školama i predškolskim vaspitno obrazovnim jedinicama.

Povodom ove donacije, u ime Ministarstva prosvjete, Arijana Nikolić Vučinić, direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje izjavila je:

Ako pođemo od toga da je primjena strategije inkluzivnog obrazovanja počela 1. januara 2019. godine, veliki je značaj ove donacije, imajući u vidu da je upravo opremanje škola jedan od ciljeva ove strategije. Ovom donacijom pomoći ćemo stručnim saradnicima u školama da bolje rade sa djecom i da uspjesi njihovog rada budu još veći.“

Tamara Milić, načelnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje pojasnila je značaj i upotrebu ovog pomagala: „Donaciju čine „interaktivni zidovi“ koji su dominantno namijenjeni đeci sa smetnjama iz spektra autizma koja uče po principu usvajanja vizuelnih sadržaja, a ovaj interaktivni zid je upravo tako i dizajniran. Dijete pritiska odgovarajuću sličicu, snima se nalog-pitanje, ali se snima i odgovor đeteta na taj verbalni zahtjev. Na taj način dijete uspostavlja interakciju, uspostavlja komunikaciju i razvija svoj govor. Tokom prakse se pokazalo da je ovo pomagalo izuzetno važno za korišćenje i učenje kod djece koja imaju neke druge smetnje, intelektualne, slušne itd. Ovom prilikom bih željela da zahvalim i istaknem kao pozitivan primjer saradnju sa Societe Generale bankom Montenegro koja nam dugi niz godina pomaže u opremanju škola kako bi one mogle punim kapacitetom da odgovore zahtjevima inkluzivnog obrazovanja. Ove školske godine donirani su interaktivni zidovi za čiju smo se nabavku odlučili upravo na inicijativu kolega iz resursnih centara i osnovnih škola koji su uvidjeli da im ovakva didaktička sredstva izuzetno pomažu u radu. Uspjeli smo da uz pomoć banke nabavimo ova pomagala za za resursne centre kao i za dvadeset osnovnih škola u kojima se školuju djeca sa smetnjama iz spektra autizma ali i ostalih razvojnih smetnji.“

Slađana Radović, PR menadžer banke izrazila je zadovoljstvo povodom još jedne uspješne donacije:

„ Osnovna škola „Sutjeska“ je među dvadeset osnovnih škola kojima smo ove školske godine donirali didaktička pomagala. Cilj nam je da, dugogodišnjom podrškom obrazovnim ustanovama, doprinesemo boljem i lakšem usvajanju znanja djece sa smetnjama u razvoju a istovremeno i realizaciji nastavnog programa u školama. Drago nam je kad vidimo da se i oprema koju smo ranije donirali koristi i značajno doprinosi odvijanju nastave na interesantan i djeci zanimljiv način. “

Osim didaktičkih pomagala, ove školske godine, tehničku opremu od banke dobili su i: OŠ “Boro Vukmirović” na Rijeci Crnojevića, OŠ “Marko Miljanov” u Bijelom Polju i OŠ “Vuko Jovović” u Danilovgradu. Školske biblioteke Gimnazije “Slobodan Škerović” u Podgorici i Gimnazije “Petar I Petrović Njegoš” u Danilovgradu dobile su donaciju u knjigama dok je banka finansijski pomogla sređivanje prostorija produženog boravka u OŠ “Oktoih” pa je ukupna donacija premašila iznos od 7000 eura.

“Societe Generale banka Montenegro redovno sprovodi aktivnosti pomoći školama u nabavci nedostajućeg školskog materijala. Među najznačajnijim projektima koje je banka podržala do sada jeste kampanja „Govorimo o mogućnostima“ koju su pokrenuli UNICEF i Vlada Crne Gore u cilju promovisanja inkluzivnog obrazovanja koje omogućava ravnopravan status u obrazovanju sve djece u Crnoj Gori, uključujući djecu sa smetnjama u razvoju. Societe Generale banka Montenegro pružila je svoju punu podršku ovom projektu još 2010.godine, a i danas je podrška inkluzivnom obrazovanju jedan od prioriteta banke. Već godinama, banka donira didaktička pomagala za škole u Crnoj Gori, računarsku opremu, knjige, a značajna sredstva opredijeljena su i za kupovinu dijagnostičkih aparata domovima zdravlja, a posebno Kliničkom centru”, saop[teno je iz banke.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *