Regionalna turistička organizacija izbrisana iz Centralnog registra

Dodajte komentar

Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je rješenje o brisanju Regionalne turističke organizacije RTO iz Centralnog turističkog registra, postupajući po zahtjevima opština Kolašin, Mojkovac, Berane i Plav, koje su stavile van snage sporazum o osnivanju RTO. Iz Ministarstva su Dnevnim novinama kazali da je rješenje o brisanju RTO iz Centralnog tirističkog registra donijeto u skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama.

“Zahtjevom od 29.10.2018. godine direktorica Regionalne turističke organizacije obratila se Ministarstvu za ponavljanje upravnog postupka okončanog rješenjem Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 101-81/8 od 10.10.2018. godine. Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva za ponavljanje postupka ministarstvo je rješenjem br. 11081/10 od 31.10.2018. godine odbilo podneseni zahtjev jer nisu navedene okolnosti niti su dostavljeni novi dokazi koji bi se smatrali vjerovatnim za drugačije rješavanje”, naveli su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma u odgovoru na pitanja DN.

Regionalna turistička organizacija osnovana je prije 11 godina, na inicijativu opština Bijelo Polje, Andrijevica, Mojkovac, Kolašin i Berane, s ciljem da doprinese valorizaciji turističke ponude. Ove opštine su za RTO izdvajale značajna sredstva, procjenjujući da je to jedinstven projekat u Crnoj Gori, posebno za destinacije BjelasicaKomovi. RTO je, inače, bila smještena u zgradi u Kolašinu, koja je, kako kažu sagovornici dN, građena uz podršku Vlade Republike Austrije.

Prije nekoliko godina pojavili su se problemi između lokalnih uprava i menadžmenta RTO, pa su pojedine opštine, među kojima i kolašinska prestale da iz budžeta izdvajaju novac za pomenutu organizaciju smatrajući da se dogovor ne poštuje, a da se pritom ne usvajaju godišnji program rada, finansijski plan i završni računi, plan turističko-informativne djelatnosti… Zbog toga su i tražili od resornog ministarstva da uvaži njihove zahtjeve kako bi se oslobodili obaveze da izdvajaju sredstva za nešto što ne funkcioniše i od čega nijesu imali nikakve vajde.

Pored zabrane rada toj organizaciji, traženo je od nekih sjevernih opština i da se obavi finansijska kontrola i utvrde sve, eventualne, nezakonistosti tokom višegodišnjeg poslovanja RTO. Takođe se traži da se preispita kako je direktorica RTO trošila sredstva iz evropskih fondova.

Kolašinska opština izdvajala je 10.000 eura godišnje iz budžeta za RTO do prije pet godina, kada je odlučeno da se prekine sa izdvajanjem za Regionalnu turističku organizaciju.

Aktuelni predsjednik kolašinske opštine Milosav Bato Bulatović kaže da je upoznat sa odlukom Ministarstva održivog razvoja i turizma, ali smatra da, ipak, treba naći model turističke promocije atraktivnih potencijala koje ima područje Bjelasice, Komova i Prokletija.

“Kao što vam je poznato, prethodna vlast je donijela odluku o istupanju Kolašina iz Regionalne turističke organizacije kao što su učinili još neki gradovi koji su činili organizacionu strukturu RTO. Posljedica toga je i odluka Ministarstva održivog razvoja i turizma i brisanju Regionalne turističke organizacije za područje Bjelasice, Komova i Prokletija iz Centralnog registra, zapravo o ukidanju RTO. Lokalna uprava Kolašina biće aktivan partner da se pronađe održivi organizacioni model turističke promocije atraktivnih potencijala Bjelasice, Komova i Prokletija, ili obnavljanja rada RTO ili na neki drugi način”, kazao je Bulatović za DN.

Bulatović podsjeća da je Regionalna turistička organizacija za područje Bjelasice, Komova i Prokletija nastala pod pokroviteljstvom Kancelarije austrijskocrnogorskog partnerstva, te da je imala misiju u iniciranju i realizaciji brojnih turističkih projekata u regionu.

“To je i dodatna obaveza da sve što je započeto sa te adrese, bude nastavljeno u odgovarajućem organizacionom obliku. S obzirom da je opština Kolašin bila prvi partner u misiji RTO, da je i njeno sjedište u Kolašinu, to je i naša obaveza veća da u komunikaciji sa opštinama u regionu Bjelasice, Komova i Prokletija i sa Ministarstvom turizma i održivog razvoja, pokrenemo aktivnosti da originalna zgrada u centru Kolašina bude u funkciji promocije turističkih ambicija regiona Bjelasice, Komova i Prokletija”, poručuje Bulatović.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *