Zakon o “švajcarcima” u skladu sa ustavom

Dodajte komentar

Vijeće Ustavnog suda juče je utvrdilo da su odredbe Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure u skladu sa crnogorskim Ustavom, te da nijesu preko mjere koja bi se smatrala nepodnošljivom opteretile kreditne institucije.

Postupajući po inicijativi za ocjenu ustavnosti Zakona o konverziji koju su ranije podnijeli predstavnici Addiko banke (bivše Hypo Alpe Adria), sudije Ustavnog suda utvrdile su da je zakonodavac uspostavio ravnotežu između suprostavljenih interesa između potrošača koje je država obavezna da štiti, te banke i trećih lica kojima je Ustavom zagarantovana sloboda preduzetništva.

“Odredbama zakona nije povrijeđena sloboda preduzetništva tim prije što je kredite sa valutnom klauzulom davala samo jedna kreditna institucija. Kako je ostvarivanje ovih sloboda ograničeno time da se ugovarači kreću u granicama propisa uz poštovanje načela utvrđenim zakonom o obligacionim odnosima, Ustavni sud je ocijenio da obavezivanje banke i trećih lica da izvrše konverziju kredita ugovorenih u francima u eure nije suprotno Ustavu i odredbama člana 78 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”, ističe se u obrazloženju Ustavnog suda.

Ugovori sa valutnom klauzulom su, smatraju sudije Ustavnog suda, izašli iz zone autonomije ugovornih strana, pa Zakon o konverziji nije preko mjere koja bi se smatrala nepodnošljivom opteretio kreditne institucije.

“Efekti vrijednosti porasta kursa franka, kao zaštitnog mehanizma iz ugovora o kreditu, za kreditnu instituciju predstavljaju nerealizovanu enormnu dobit”, utvrdio je Ustavni sud, ističući da Crna Gora nije jedina država koja od 2006. do 2008. godine, kada su zaključivani krediti u stranoj valuti, nije imala adekvatno normativno rješenje koje bi potrošače zaštitilo od posljedica enormnog rasta valute.

Odluku u korist korisnika kredita u CHF juče je donio i Viši sud koji je ukinuo rješenje Osnovnog suda kojim je odbačena kolektivna tužba korisnika kredita u švajcarskim francima protiv Addiko banke i vratio predmet na ponovno postupanje. Ukinutim rješenjem predviđeno je bilo da korisnici kredita, njih 267, plate banci i faktoring kompaniji Heti 1,3 miliona eura po osnovu troškova parničnog postupka.

CdM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *