Svaki Amerikanac duguje 62.000 dolara

Dodajte komentar

Prema procjeni MMF, američki dug u odnosu na BDP će se smanjiti do 2023. godine na 116, 9 odsto.

Za tih pet godina, američki dug će i dalje biti gori nego kod nekih zemalja u Africi kao što su Mozambik i Burundi.

“U SAD revidirani poreski zakon i zakon o budžetu dovešče do proširenja privredne aktivnosti do 2020. godine. Ove mjere će smanjiti ukupan deficit iznad trilion dolara u naredne tri godine, što je više od 5 odsto BDP-a. Tim trendom, doći će do 117 odsto BDP-a 2023. godine”, saopštio je MMF.