EPCG kupuje akcije Rudnika uglja

Dodajte komentar

Danas je u Nikšiću održana 19. vanredna Skupština akcionara EPCG A.D. Nikšić. Na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić, usvojen je Izvještaj o procjeni fer i investicione vrijednosti akcija Rudnika uglja A.D. Pljevlja i Analiza mogućih modela za preuzimanje RUP-a, koje je za potrebe EPCG izradio Deloitt d.o.o. Beograd, kao i Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje RUP-a.

Fer tržišna vrijednost akcija Rudnika uglja procijenjena je na 6,40 eura po akciji. Prilikom procjene fer vrijednosti akcija, finansijski savjetnici iz Deloitta primijenili su tzv. Prinosni pristup i uzeli u obzir primijenjene pretpostavke budućeg poslovanja Društva, dok je, na bazi mogućih sinergija koje se mogu ostvariti u poslovanju Društva nakon preuzimanja od strane EPCG, investiciona vrijednost akcije RUP-a procijenjena je na 6,90 eura po akciji. Datum procjene je 31.decembar 2017.godine.

Analiza renomirane revizorske kuće Deloitt d.o.o. Beograd potvrdila je da je za ulazak Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u vlasničku strukturu Rudnika uglja A.D. Pljevlja (RUP), najefikasniji i najoptimalniji metod dobrovoljne ponude za preuzimanje sa elementima obavezne ponude za preuzimanje.

Na taj način, prema mišljenju eksperata Deloitt-a, EPCG je izložena najmanjem riziku, cijena akcija ista je za sve akcionare RUP-a, postupak najkraće traje, jer ako EPCG stekne najmanje 30 odsto akcija RUP-a, shodno Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava (ZPAD), nije dužna da ponovo sprovodi postupak preuzimanja.

Istovremeno, omogućeno je da EPCG definiše prag usješnosti, od 51 odsto, koji joj garantuje kontrolni paket akcija nad RUP-om što je preduslov za realizaciju zacrtanih sinergija i optimizaciju poslovanja RUP-a i TE „Pljevlja“.

Konačno, metod dobrovoljne ponude za preuzimanje sa elementima obavezne ponude za preuzimanje, obezbjeđuje najkraći rok za podnošenje zahtjeva za najkraći period zaustavljanja trgovanja akcijama RUP-a čime je znatno umanjen rizik špekulativne trgovine akcijama, što bi ugrozilo postupak i u dužem periodu spriječilo poslovanje emitenta.

Akcionari su usvojili i Odluku o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje RUP-a čime i formalno započinje taj proces.

Analitika

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *