Mještanima preko dva miliona eura zbog izgradnje bulevara u Donjoj Gorici

Dodajte komentar

Glavni grad treba da isplati mještanima Donje Gorice 2.214.186 eura zbog eksproprijacije privatnog zemljišta za izgradnju bulevara kroz ovo naselje, kazali su za CdM iz Glavnog grada.

Radovi kroz Donju Goricu su već počeli počeli, a obuhvataju izgradnju bulevara od raskrsnice sa Ulicom Miloja Pavlovića do početka treće trake u Kokotima u dužini od 3,3 kilometra, vrijednosti preko 10 miliona eura.

“Neophodno je eksproprisati 16.324 metara kvadratnih zemljišta, od 115 vlasnika ili suvlasnika zemljišta, što po procjeni nadležne komisije Uprave za nekretnine predstavlja iznos od 2.214.186 eura, u šta se ubrajaju i pripadnosti imanja, odnosno zasadi, ograde i slično”, objasnili su iz Glavnog grada.

Mještani Donje Gorice kazali su da se cijene po kvadratu kreću od 120 do 135 eura u zavisnosti od toga kojoj fazi imanje pripada, dok se cijena voćke ili drugog zasada ocjenjuje prema starosti.

“Za dvije košćele dobio sam 50 eura”, kazao je jedan od mještana.

Kako napominju, postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa teče planiranom dinamikom, a prva i  četvrta faza budućeg bulevara imovinski su riješena, sporazumom ili saglasnošću vlasnika parcele (u manjem broju slučajeva), dok se za drugu i treču fazu imovinski odnosi  rješavaju u skladu sa postupkom eksproprijacije i rokovima koji su predviđeni.

Bulevar kroz Donju Goricu predstavlja prirodnu vezu sa sistemom za prečišćavanje otpadnih voda, a projekat se realizuje u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj Vlade Crne Gore.

“Dobro osmišljenim planiranjem nove gradske saobraćajnice neće imati samo značaj u saobraćajnom povezivanju, nego predstavljaju i nerazdvojnu cjelinu sa sistemom za prečišćavanje otpadnih voda, jer će se u trupu tih saobraćajnica nalaziti i nova kolektorska mreža”, kažu iz Glavnog grada.

Re­kon­struk­ci­ju ma­gi­stral­nog pu­ta Pod­go­ri­ca-Ce­ti­nje po­če­la je od mo­sta na Sit­ni­ci. Rad­ni­ci su sredinom februara po­če­li sa ukla­nja­njem ogra­da i tro­to­a­ra zbog pri­pre­me­ te­rena za izgradnju fe­kal­ne ka­na­li­za­ci­je.

Na pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja, kako će se regulisati vožnja kroz ovo naselje dok glavni radovi budu u toku, CdM nije dobio odgovor, ali mještani kažu da postoje dvije zaobilaznice.

Rok za za­vr­še­tak ra­do­va je de­vet mje­se­ci.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *